Saray Belediye Meclisi 2018 yılının ilk toplantısı 4 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da Kent Konseyi Kültür Evi’nde Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban Başkanlığı’nda gerçekleştirdi. Meclise önerge sunan Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, eski mezbaha bulunduğu alana Cumhuriyetin Kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evinin aynısını ve açık hava müzesi yapmayı planladıklarını söyledi. Oy birliği ile gündeme alınan bu önerge Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Saray Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını 4 Ocak Perşembe günü saat 14.30’da Kent Konseyi Kültür Evi’nde gerçekleştirdi.
AK PARTİ VE MHP BELEDİYENİN BORCUNU SORDU
Saygı duruşu ve yoklama ile başlayan mecliste ilk olarak ek gündem maddeleri görüşüldü. Ak Parti grubu tarafından yazılı önerge olarak verilen ve MHP grubu tarafından sözlü önerge olarak sunulan 2014, 2015, 2016, 2017 yılına ait denetim kurulu raporları ve Belediyenin kamu ve özel bankalara ne kadar borcu olduğu gündeme alınarak yazılı cevap verilmesine karar verildi. 2018 yılı kantar tarifelerinin belirlenmesi gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na, Büyükyoncalı 1040 nolu parselde imar planı değişikliği talebi İmar Komisyonu’na sevk edildi.
ATATÜRK EVİ VE AÇIK HAVA MÜZESİ YAPILACAK
Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban tarafından sunulan Ayaspaşa Mahallesi’ndeki eski mezbaha yerine Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evinin aynısı ve açık hava müzesi yapılması oy birliğiyle gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
PLANLAR İNCELENECEK
Diğer bir ek gündem maddesi olan Saray İmar Planı revizyonlarının kabulü Belediye teknik personeli ve İmar Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi için oy birliğiyle İmar Komisyonu’na sevk edildi.
“HİÇ KİMSENİN RANT ELDE ETMEMESİNİ İSTİYORUZ”
İmar planları ilgili söz alan MHP Belediye Meclis Üyesi Mümin Buluş, “Biz meclis üyeleri olarak imar durumundan hiç kimsenin rant elde etmemesini istiyoruz. Biz bu planları incelerken Belediyenin teknik birimleri tarafından bilgi verilsin. Biz bu konuyla ilgili ayrı meclis toplantıları yapalım. Saray’ın geleceği için bu konuyu detaylı bir şekilde masaya yatıralım.”
“İTİRAZIMIZ GELECEK KUŞAKLARA MİRAS OLARAK KALACAK”
Türk Akım Projesi ile ilgili açıklamada bulunan Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, “Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidecek olan ve Karadeniz’in 900 km altından gelen Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesinde ilçemizde yakından ilgilendiren kara hattı kısmı açıklandı. Çevre ve Şehircilik ÇED sürecini başlattı. Trakya’nın ormanlarını, tarım alanlarını tahrip edecek. İlgili kurumların görüşü alınmamıştır. Saray Belediyesi olarak itirazı yapalım. Gelecek kuşaklara itirazımız miras olarak kalacak” dedi.
BULUŞ VE BAĞCI DAN İTİRAZ
Türk Akım Projesi üzerine söz alan MHP’li Meclis Üyeleri itirazlarını dile getirdiler. MHP Meclis Üyesi Mümin Buluş, “Nerede mera alanı var oradan geçiyor. Bütün mera alanlarının otlak alanların hepsinin içinden geçiyor. Biz buna karşıyız” şeklinde konuşurken, bir diğer MHP’li Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Bağcı da, “Çek bunu cetvelle. Trakya burası. Ne taş var ne de bir dağ. Bütün tarım ve mera alanlarını tahrip ediyor. Biz bunu istemiyoruz, karşıyız.”dedi.
Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban tarafından ek gündem maddesi olarak sunulan Türk Akım projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğüne iletilecek itiraz dilekçesi oy birliğiyle kabul edildi.
TAŞINMAZ SATIŞINA AK PARTİ VE MHP’DEN RET
Ek gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından gündem maddelerine geçildi. İlk gündem maddesi olan Kemalpaşa Mahallesi 152 ada 96 nolu parselin cami yapılması şartıyla bedelsiz olarak hazineye tahsisi oy birliğiyle kabul edildi. Kemalpaşa Mahallesi 146 ada 17 parselin imar planı değişiklikleri ve Büyükyoncalı’daki trampa değişikliği talebi oy birliğiyle İmar Komisyonu’na sevk edildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün taşınmaz satışı için encümene yetki talebi Ak Parti ve MHP grubu tarafından red edilirken oy çokluğu ile kabul edildi. Türk Telekom baz istasyonlarının ve telefon santrallerinin tarife ücretleri Plan Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.
KOMİSYONLAR BELİRLENDİ
Meclis’te görüşülen bir diğer madde ise komisyonların belirlenmesi oldu. Yapılan açık oylama sonrası İmar Komisyonu’na Gürhan Ergen, Enis Asıl ve MHP Meclis Üyesi Erdoğan Bağcı, Plan Bütçe Komisyonu’na Bülent Kardeş, Önder Çelik, Serdar Sezen seçilirken, gizli oylama usulü ile Denetim Komisyonu’na Bülent Kardeş, Gürhan Ergen ve İlktaç Cevizli seçildi.
2 ADET İŞ MAKİNESİ ALINACAK
Mecliste görüşülen bir diğer gündem maddesi 2017 yılında araç alımı için kullanılan 2 milyon liralık kredinin kullanılmayan kısmı oldu. Bu madde üzerine açıklamada bulunan Başkan Çoban, “Geçtiğimiz yıl araç alımı için kullandığımız 2 milyon liralık krediden 474 bin 579 TL kaldı. Bu kararın revize edilmesi gerekiyor. Devlet Malzeme Ofisi(DMO) KDV muafiyeti var. Onunla da 474 bin 579 TL yi biz araç için kullanacağız. 2 tane iş makinesi için bu kararın revize edilmesi gerekiyor” dedi.
AKP VE MHP’DEN KREDİYE RED
Saray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içinde yapılması planlanan yatırımlar için İller Bankası’ndan 5 milyon kredi talebi Ak Parti ve MHP grubu tarafından reddedildi. Konu ile ilgili söz alan Ak Parti Meclis Üyesi Gürkan Kesim, “2017 yılında altyapı nedeniyle bozulan yollarda kaç kilometre kilit taşı yapıldı? Bu hedef doğrultusunda 2018 yılında ne kadar yapılacak hedefleri nelerdir? 2018 yılının ilk bütçesinde böyle büyük miktarda bir kredi bütçenin hangi kaleminde yer almıştır? sorularını yöneltti.
TEŞEKKÜR ETTİ
Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, toplantı sonunda 2017 yılında meclis kararıyla tarihsel yatırımlara imza atıklarını belirterek tüm meclis üyelerine teşekkür etti.