Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun(TTKP) 14. Genel Kurul Toplantısı 27-28 Eylül 2014 tarihleri arasında Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Kent Konseyi Temsilcileri’nin buluştuğu toplantıda, Saray Kent Konseyi’ni Başkan Mehmet Bilecen ve Genel Sekreter Hüseyin Aydın temsil ettiler.
kent konseyi
Kent Konseyi Başkanı Mehmet Bilecen Türkiye Kent Konseyleri Platformu’nun 14. Genel Kurul Toplantısı sonrası izlenimlerini şu şekilde paylaştı:

KENT KONSEYLERİNDE FARKLILIKLAR BULUŞMALI
“TTKP 27-28 Eylül 2014 tarihleri arasında Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 14. Genel Kurul Toplantısı’na Saray Kent Konseyi adına katılım sağlanmış olup, Platform’un bünyesin tartışılan konulara ilişkin ön plana çıkan ve gündeme dair gelişmelere ilişkin somut ve düzeyli tartışmalar, fikir alışverişleri sağlanmıştır. Ön plana çıkan ve başlıca üzerinde tartışılan başlıca konular;
Kent Konseylerinin Kadın Meclisleri başta olmak üzere meclislerin oluşturulmasında, meclislerde yer alacak olan sivil toplum kuruluşlarının(STK) aynı düşünce ve düzlemde işleyenlerin yoğun olarak yer almasından ziyade, farklı düzlem ve düşüncelere sahip STK’lardan gelenlerle oluşan bir meclis yapısının kenti ve kenti oluşturan toplumu daha sağlıklı temsil edip çözümlere ilişkin daha çeşitli düşüncelerin paylaşımını faydalı olacağı üzerinde durulmuştur.
Kent Konseyleri Bünyesinde oluşturulacak Çalışma Grupların arasında mutlaka “Ekoloji Çalışma Grubu” kurulmasının faydalı olacağı uygun görülmüştür.

KENT KONSEYLERİNİN MALİ BAĞIMSIZLIĞI SAĞLANMALI
Kent Konseylerinin Yönetmelikte belirtilen görev ve daha somut olarak yerine getirebilmesi için Yönetmelik kapsamında birtakım değişiklikler yapılması açısından, daha önce verilmiş olan değişiklik başvurusunun titizlikle takip edilmesi ve yeni teklifler ile Yönetmelik değişikliğinin ivedilikle gerçekleşmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesi üzerinde fikir birliği sağlanmıştır. Özellikle düzenleme yapılaması düşünülen konulara başlıca;
Kent Konseylerine ‘Tüzel Kişilik’ kazandırılmasına dair 5. Maddeye Tüzel kişilik eklenmesi,
Kente ilişkin bağımsız karaların ve önerilerin alınabilmesi için, yerel yönetimlerin en üst amirleri olan vali, kaymakam ve belediye başkanı statüsünde ki kişilerin Kent Konseyi başkanı olamaması hususunun 6. Maddeye eklenmesi,
Kent Konseylerinin mali açıdan bağımsızlıklarının sağlanması açısından bir bütçeye sahip olması Maliye Bakanlığı’nca belediyelerin İller Bankası’ndan aldığı payın %1’lik kısmının Kent Konseylerine bütçe olarak aktarılması ve bütçe çerçevesinde yapılacak harcamaların denetiminin sağlanması açısından kent konseylerini genel kurulları tarafından denetim kurulunun oluşturulması,
Söz konusu değişikliklerin gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne gerekli başvuruların yapılması, bir sonraki genel kurul toplantısına Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nden yetkililerin davet edilmesi kararlaştırılmıştır.

TÜRBAN’IN İLKÖĞRETİME GİRMESİ ELEŞTİRİLDİ
Türbanın 5. Sınıftan itibaren serbest bırakılmasına ilişkin kararın, dini ve politik simgelerin serbestiyetinin eğitimi olumsuz yönde etkileyeceği ve bunların birer siyasi sembol haline geleceğine ilişkin endişeler açıkça dile getirilmiştir. Toplantıda aynen ‘Küçük yaşlardaki çocukların kara çarşafa bürünmesini amaçlayan eğitim sisteminden vazgeçilmesi için, bunların duyurulması adına Kent Konseylerinin Kurul gündemine alınması uygun olacaktır’ denilmiştir.

İŞİD’E TEPKİ GÖSTERİLMELİ
Bölgemizde yaşanan istikrarsızlığın temeli haline gelen ve Suriye Halkı, Ülkemiz ve Dünya için ciddi tehdit oluşturan IŞİD Terör Örgütüne karşı gerekli tepkinin daha yüksek şiddette gösterilmesi ve IŞİD teröründen kaçıp ülkemize sığınanlara karşı sorumluluk gereği Kent Konseylerinin, gerekli yardımların toplanması ve ulaştırılmasında öncülük etmesi konusu önemle dile getirilmiştir.”