26 Eylül tarihli gazetemizde manşetten verdiğimiz “Diren Istranca” başlıklı haberimizin, Saray’da yayın yapan bir günlük gazete tarafından yine manşetten ve ‘Özel Haber’ adı altında noktası-virgülüne kadar aynı olarak yayınlanması, sizler de takdir edersiniz ki gazetemizin yayın ekibinde şaşkınlığa yol açtı. Haberi yapan gazetenin bu tavrı bizlere, son zamanlarda sosyal medyada da sıkça kullanılan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün şu cümlesini hatırlattı; “İnsan gerçekten hayret ediyor”
saray 71-1
Yaklaşık 2 hafta önce manşetten yayınladığımız Istranca konulu haberimizin Saray’da yayın yapan bir gazete tarafından ‘Özel Haber’ adı altında manşetten yayınlanması, gazetemiz yazı işleri ekibini hayrete düşürdü.

KİME, NEYE GÖRE ÖZEL?
Gazetemiz yazı işleri ekibi olarak öncelikle bahse konu gazetenin haberimizi kullanmasından ziyade, kullandığı habere ‘özel haber’ etiketini koymasına değinmek istiyoruz. Türk Dil Kurumu’nun web sitesindeki arama kutucuğuna ‘Özel’ kelimesini girdiğinizde karşınıza yedi farklı açıklama çıkıyor. Bu açıklamalar sırasıyla;
1. sıfat Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal”Aşçının özel yemeği.”
2. Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal
3. Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî “Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta.” – N. Cumalı
4. Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı
5. Dikkate değer “Özel bir ilgi gösterdi.”
6. Ayırt edici bir niteliği olan
7. Her zaman görülenden, olağandan farklı “Özel durumları da göz önüne alalım.”
Yukarıdaki anlamlara bakıldığında bahse konu gazetenin ‘Özel Haber’ kisvesi altında yayınladığı haber, ‘Özel’ kelimesi için yapılan açıklamaların bir tanesinde bile karşılık bulmamış. Çünkü bu haber bahse konu gazeteye ait değil. Haberin benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği yok. Haber sadece bir kişiyi ilgilendirmiyor. Haber Devlete ait değil ama kişiye de ait değil. Habere dikkate değer, özel bir ilgi gösterilmemiş. Haberin ayırt edici bir niteliği yok ve son olarak her zaman görülenden ve olağandan farklı değil.

ÖZEL DEĞİL, GENEL GENEL!
Türk Dil Kurumu’na baktığımızda haberin ‘Özel’ değil, ‘Genel’ olduğu kanısına vardık. Nitekim Türk Dil Kurumu’nda ‘Genel’ kelimesinin anlamı; “1. sıfat Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi “Genel seçim. Genel tarih.” Olarak açıklanmış ve haberin içeriği de tam anlamıyla geneli ilgilendiriyor, özeli değil.

NEYSE Kİ FOTOĞRAFI ALMAMIŞ
Bahse konu gazetenin haberini incelediğimizde bizleri sevindiren gelişmeler de olmadı değil. Örneğin haber için gösterilmeyen ‘Özen’, fotoğraf için gösterilmiş. Neyse ki gazetemizin kullandığı fotoğrafı değil de, kendi çektikleri fotoğrafı kullanmışlar.

ORAYA KADAR GİTMİŞKEN, HABERİ DE YAPSALARDI…
Haberi incelediğimizde fotoğrafı çekmiş olmaları bizi sevindirse de, bu sevinci gazetecilik etiği kapsamında ‘buruk’ yaşadık. En azından fotoğraf çekmek için kullandıkları enerjiyi, haber yapma konusunda da kullanmalarını beklerdik. Sakın yanlış anlaşılmasın, biz haberimizin kullanılmasına kesinlikle kızmıyoruz ancak her iş kolunda olduğu gibi gazetecilikte de bir usul vardır. Bir gazetenin haberini kullanmadan önce iletişime geçilir, izin istenir ve o haber yine kaynak belirtilerek yayınlanır.

YİNE DE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Saray Gazetesi Yazı İşleri ekibi olarak tüm yaşananlara karşın, haberimizi kaynak göstermeden noktası-virgülüne kadar ‘Özel Haber’ kisvesi altında aynı yayınlayan bu güzide gazeteye, göz göre göre Kuvarsit Ocaklarına ve Rüzgar Enerji Santrallerine kurban edilen Istranca Ormanlarına karşı göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyoruz.