Trakya topraklarını ve Istranca Ormanlarını savunan Trakya’nın çevre örgütleri Rus Doğalgaz Hattının bölgede yaratacağı yıkıma karşı bölge milletvekillerinden destek istedi.

Trakya ve Kuzey Ormanları’nı savunan çevre örgütleri, Istrancalarda milyonlarca ağaca kıyarak Kuzey Ormanları ekosistemini ikiye bölerek tahrip edecek ‘Türk Akımı’ isimli Rus Doğal Gaz Hattına karşı bölge milletvekilleri ve belediyelerden destek istedi.
SARAY BELEDİYESİ’NİN ALDIĞI KARARA VURGU YAPILDI
Saray Doğayı Koruma Derneği, Silivri Çevre Derneği, Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği, Vize İnsan Doğa yaşam Derneği, Kuzey Ormanları Derneği ve Doğal Yaşamı Koruma Vakfı(DAYKO)imzasıyla bölge milletvekillerine gönderilen mektupta projenin bölge ekosistemine ve bölge halkına vereceği zararların yanı sıra ÇED sürecindeki usulsüzlükler belirtildi. Mektupta ayrıca “Bölgemiz vekili olarak Saray Belediye Başkanlığının adalete yakışır bir şekilde aldığı kararının desteklenmesi, Türk Akımı olarak adlandırılan Rus Doğal Gaz Hattının geçeceği belediyelerin ve siz vekilimizin benzer adaletli, uygun bir davranış göstermenizi beklemekteyiz” ifadeleri kullandı.
PARÇA PARÇA ÇED SÜRECİ OLMAZ
Trakya’nın doğasına, suyuna, ormanlarına ve Trakya’daki yaşama sahip çıkan 6 çevre örgütünün imzasıyla Milletvekillerine gönderilen metinde şu ifadelere yer verildi:
“Sayın Vekilimiz; Türk Akımı adıyla olarak adlandırılan Rus Doğal Gazını Yunanistan’a taşıyacak olan boru hattının Istranca ormanlarından Trakya’nın verimli tarım alanlarından, su havzalarından geçeceğinden dolayı komu oyunda oluşan yoğun tepki nedeniyle ÇED süreci birden fazla parçaya bölünerek tepkiler azaltılmaya çalışılmakta. Rusya’nın Anpa yakınlarından çıkıp Karadeniz’den Kıyıköy’e çıkacak olan Rus Doğal Gazın Deniz Kısmı ÇED toplantısı Kıyıköy’de halkın yoğun protestosu nedeniyle yapılmamıştı. Şimdi de Kıyıköy’den başlayıp Çorlu Misinli’ye kadar olan kısım için Türk Akımı Kara – I adı altında Kıyıköy ‘de 23.01.2018 Saray’da 24.01.2018 tarihlerinde iki ayrı ÇED toplantısı yapılmak istenmekle. Danıştay bir proje ayrı ayrı ÇED süreçlerine bölünemez kararının kesin hükmü olmasına rağmen. Süreçte Boru hattı Saroz körfezine inene kadar parça parça ÇED süreçleri oluşturulacağı gözükmektedir.
TÜRK AKIMI’NIN SEFASINI RUSLAR SÜRECEK, CEFASINI ISTRANCALAR ÇEKECEK! 
ÇED dosyasında 27 kilometrelik hattın Istranca ormanlarından geçirileceği yazmaktadır. Kıyıköy’den Çakılı Beldesi yakınlarına kadar 50 metre genişliğinde 27 kilometrelik bir koridor açılacaktır. Ağaç kökleri doğal gaz borularına vereceği zararı önlemek amacıyla ağaçlar kesilip kökler bertaraf edilecek. Bu da Istrancaları ikiye bölen ölü bir koridor kuşağı oluşacak demektir. Ülkemizde metrekareye en fazla ağaç Istranca Ormanlarında konumlandığından, bu proje ile 50 metre genişliğinde 27.000 metre uzunluğun da oluşacak bu koridorda 1.5 milyon ağaç kesilirken, 6 milyon fidan imha edilecek olması başta yaban hayatı ile bölgenin eko sistemi ağır tahrip görecektir.
TÜRK AKIMI’NIN GEÇTİĞİ TARIM ALANLARINDA TARIMA SINIRLAMA
ÇED dosyasında yazılan, tarım alanlarından 27 kilometrelik doğal gaz boru hattı güzergahında geçirilecek olan hatta daimi irtifak hakkı kamulaştırması yapılacaktır. Doğal gaz boru hattı projesi için inşaat aşamasında ortalama 26 m genişliğinde bir koridorun kullanılması planlanmaktadır. Bu koridorun 26 metresi irtifak yapılacaktır. Bedeli ödenen kısımda bulunan alanlarda eski sahiplerinin tarımsal faaliyetlerden yalnızca yıllık ürünlerin (arpa, buğday vb.) ekimine izin verilmektedir. İrtifak bedeli ödenen alanda boru hattının 5 m sağında ve solunda köklü bitkilerin (ağaç vb.) ekimine izin verilmeyecektir. Yani 36 metre genişliğinde 27 Km uzunluğunda Saray’dan Çorlu- Misinli’ye kadar uzanan ve tarım arazilerinden geçen koridorda tarıma sınırlama getirmektedir.
YAĞMA SEFERBERLİĞİ TRAKYA TOPRAKLARINA SIÇRAMIŞTIR
Sayın Vekilimiz; Saray Belediye Başkanlığı Saray sınırları içerisinde 40 kilometreden fazla ilerleyerek, Saray’ı adeta ikiye bölecek Türk Akımı Doğalgaz Hattı Kara Kısmı –I için Saray Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan görüş yazısında Türk Akımı Boru Hattı’nın Saray sınırları dâhilinde birinci öncelikli tarımsal niteliği korunacak alanlardan, ormanlardan, su havzalarından, meralardan ve kırsal yerleşim alanlarından geçeceği belirtilerek, ‘Boru hattı güzergâhında ÇED süreci işleyişinde kurumlardan gerekli görüşlerin alınmadığı ve yaşanacak olumsuz etkileri görüldüğünden güzergâh uygun görülmemiştir’ ifadelerinin yer aldığı karar Saray Belediye Meclis Ocak Ayı 1. Olağan Toplantısı’nda da oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın vekilimiz Istrancalarda yaşanan yağmalanma seferberliği Trakya topraklarına sıçramış verimli tarım alanlarının paçavraya dönüşümü yaşanmaktadır. Bölgemiz vekili olarak Saray Belediye Başkanlığının adalete yakışır bir şekilde alınan kararının desteklenmesi, Türk Akımı olarak adlandırılan Rus Doğal Gaz Hattının geçeceği belediyelerin ve siz vekilimizin benzer adaletli uygun bir davranış göstermenizi beklemekteyiz.”
Saygılar, selamlar.”
Saray Doğayı Koruma Derneği
Silivri Çevre Derneği
Marmara Ereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği
Vize İnsan Doğa Yaşam Derneği
Kuzey Ormanları Derneği
Doğal Yaşamı Koruma Vakfı