Çerkezköy-Silivri arasında yapılması planlanan termik santral için 23 Ocak 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan Acele Kamulaştırma Kararı’nın reddini talep eden Çerkezköy Belediyesi’nin talebini hukuka uygun bulan Danıştay 6. Dairesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.