Saray Belediye Meclisi şubat ayı olağan meclis toplantısı dün saat 14.30’da Saray Kent Konseyi Kültür Evi’nde Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban başkanlığında yapıldı. İlgili gündem maddeleri komisyonlara havale edilirken, Büyükyoncalı’da genç yaşta kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Dilek Özçelik’in adı Meclisin ortak kararı ile Büyükyoncalı’da bir parkta Dilek’in yaşadığı sıkıntıları ve sevgi eksikliğini sembolize eden ‘Sevgi Heykeli’ ile yaşatılacak.

Saray Belediye Meclisi şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunu dün saat 14.30’da Kent Konseyi Kültür Evi’nde gerçekleştirdi.
EK GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ
Saygı duruşu ve yoklama ile başlayan mecliste ilk olarak ek gündem maddeleri görüşüldü. Ak Parti Meclis Üyeleri Gürkan Kesim ve Ulaş Ağır, MHP Meclis Üyeleri Erdoğan Bağcı ve Mümin Buluş ve CHP Meclis Üyesi Nazmi Duygu mazeretli olduğundan toplantıya katılmadı. Ak Parti grubu tarafından yazılı olarak önerge olarak verilen Saray Belediyesi’nde çalışan tüm personel listesi ve maaş bilgileri gündeme alınarak yazılı olarak cevaplanmasına karar verildi. MHP Belediye Meclis Üyesi Mümin Buluş tarafından yazılı önerge olarak sunulan sosyal proje kapsamında trüf doğal kültür mantarı yetiştiriciliği konusunda kurs talebi gündeme alınarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna sevk edildi.
İMAR PLANLARI İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR
Diğer bir ek gündem maddesi olan Saray İmar Planı revizyonları, Belediye teknik personeli ve İmar Komisyonu tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi için oy birliğiyle İmar Komisyonu’na sevk edildi. Son ek gündem maddesi olan ilçede yapılacak olan halı saha tahsisleri ile ilgili protokollerin ortak proje kapsamında düzenlenmesi için Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban’a meclis tarafından yetki verilmesi gündeme alınarak oy birliğiyle kabul edildi.
Ek gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından gündem maddelerine geçildi. İlk gündem maddesi olan Göçerler Mahallesi’ndeki taşınmazın Göçerler Mahallesi’nde yapımı devam eden düğün salonu ihtiyaçları için satış talebi oy birliğiyle kabul edilirken Ak Parti Meclis Üyesi Ertan İnanç red verdi.
DİLEK ÖZÇELİK’İN ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLECEK
İkinci gündem maddesi genç yaşta kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Dilek Özçelik’in isminin Büyükyoncalı Mahallesi’nde bir parka verilmesi ve parkta sevgi heykeli inşa edilmesi oy birliğiyle kabul edilerek İmar Komisyonu’na sevk edildi.
“SEVGİ HEYKELİ İLE KANSERE FARKINDALIK YARATACAĞIZ”
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban şunları ifade etti:
“Tedavi süresince Dilek kızımız sıkıntılar yaşamıştı. Ama esas sıkıntı para pul değil, toplumun sevgi eksikliğiydi. Sevgi eksikliğini içeren bir talebi oldu bu kızımızın. Kamuoyuna yansıdı. Biz de bu kızımızın ismini uygun bir yerde evine çok yakın 3700 metrekare bir parkta yaşatacağız. Dilek’in yaşadığı sıkıntıları ve sevgi eksikliğini sembolize eden bir heykelin de bu parkta sevgi heykeli olarak parkla birlikte değerlendirilmesini talep ediyorum. Anlamlı, insani bir davranıştır. Yöremizde böylesine hasta olduğu halde mücadele azmini kaybetmeyen bir evladımız topluma şu mesajı verdi. İnsanların birbirinden uzaklaştığı, sevgi eksikliğinin arttığı bir dönemde çaresizliğimizin yanında olun, bize sevgi sunun mesajını algıladık. Bu mesajı verecek sevgi heykeli ile kanser hastalığına farkındalık yaratmış olacağız.”
KAPALI OTOPARK TALEBİ İMAR KOMİSYONU’NA GÖNDERİLDİ
Diğer bir gündem maddesi Büyükyoncalı ve Çevre Yolunda belirlenen noktalara Elektronik Denetleme Sisteminin kurulması için Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve encümene yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Bir diğer gündem maddesi olan Limited Şirketinin şartsız hibe talebi Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken son gündem maddesi olan kapalı otopark talebi İmar Komisyonu’na sevk edildi.