Güngörmez – Bahçeköy Ormanları’na yapılacak 15 Rüzgar Enerji Santrali için ağaç kesimi başladı. Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne (ÇED) bile gerek duyulmadan başlanan çalışmalarda şimdiye kadar onbinlerce ağaç kesilmiş durumda. İlk etapta yapılacak 15 RES’in Güngörmez-Bahçeköy-Safaalan Bölgesi için ufak bir başlangıç olarak ifade edilmesi, yakın gelecekte Istranca Ormanları’nda doğal hayatın tamamen yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını gösteriyor.
direnıstranca2
Güngörmez-Bahçeköy-Safaalan Bölgesi’nde yenilenebilir ve temiz enerji üreten RES’ler, sosyokültürel doku, yerelin ekonomik ihtiyaçları,  yaşamsal gereksinimleri, doğa yaşamı paylaştığımız bitki ve hayvan toplulukları göz ardı edilerek  kuruluyor.

BİR RES İÇİN BİR HEKTARLIK ALAN TEMİZLENİYOR
Geçtiğimiz günlerde şantiye alanının kurulmasıyla başlayan çalışmalarla ilk olarak 4 adet RES alanında ve bu alanlarla ulaşımı sağlayacak yollarda ağaç kesme çalışmaları başladı. Bir RES için 1 Hektarlık alanda ağaç kesimi yapılırken, ağaçların rüzgarın hızını azaltmasına bağlı olarak bu alanın genişletilebileceği ifade ediliyor. Ağaç kesimi sadece RES yapılacak alanlarla da sınırlı değil. Türbinlerin kapladığı alanların yanı sıra, enterkonekte sisteme bağlantıları, yan yollar, türbinlerin trafo merkezine bağlanması için kurulan yer altı şebeke tesisleri, türbinler arası açılacak yollar, geçici inşaat alanları gibi  unsurlar da eklendiğinde yüz binlerce ağacın kesileceği ve doğal yaşamın hızla  yok olacağı açıkça ortaya çıkıyor.
direnıstranca1
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR!

Yaban hayatı bakımından zenginliği ile dikkat çeken Güngörmez-Bahçeköy-Safaalan Bölgesi; karaca, yaban domuzu, su samuru, atmaca ve yaban kedisinin yanı sıra flora ve fauna açısından da oldukça zengin bir bölge. Bölge kuş göç yolları üzerinde olduğundan, kuş göç zamanı konaklama ve beslenme alanı. Bu denli önemli bir doğal güzelliğe ve yaşama sahip bir bölgede ÇED süreci gerçekleştirilmeden, Halkın Katılım Toplantısı yapılmadan RES Projelerinin başlaması bu işin yangından mal kaçırırcasına yapıldığını da gösteriyor.
direnıstranca
MECLİS RES’LERE ONAY VERMİŞTİ
Saray Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı’nda Güngörmez ve Bahçeköy arasına yapılacak 29 RES planını görüşerek karara bağlamıştı. Meclis  yenilenebilir ve doğaya en zararı vereren enerji kaynağı olarak ifade ettiği RES’leri oy birliği onaylamıştı. Saray Belediyesi ayrıca, Belediye’ye bir adet RES kazandırmak kolları sıvarken,  ön çalışmalar da başlaılmış durumda.

SARAY DOĞAYI KORUMA DERNEĞİ RES’LERE  EL ATTI
Saray Doğayı Koruma Derneği, binlerce ağacın kesildiği RES sahalarında inceleme yaparken, bir oldu bittiye getirilen projeleri de en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Dernek Yöneticileri RES’ler hakkında önümüzdeki günlerde açıklama yaparak, bundan sonraki sürece en etkili şkeilde müdahale edeceklerini söylediler.

FİRMA YETKİLİLERİ AVRUPAYI ÖRNEK VERİYOR AMA
RES sürecinde Firma Yetkililerin elini güçlendiren argüman ise RES’lerin doğaya en az zararı veren enerji kaynağı olması ve gelişmiş ülkelerde RES’lerin oldukça yaygın olması. Evet Res’ler dünya üzerindeki çevreye en zararsız elektrik kaynaklarından birisidir. Ancak hiçbir Avrupa ülkesinde ormanların içinde hem de doğal yaşamın tüm canlılığıyla var olduğu bir alana RES yapamazsınız. Çünkü demokratik bir ülkede doğanın ve diğer canlıların yaşam alanları yok edecek bir proje hayata geçirilmez. Lafın kısacası Dünya’nın hiçbir yerinde Istranca Ormanları ayarındaki bir yerde RES görülmesi mümkün değildir.
direnıstranca.J
BİR RES FACİASI ÖRNEĞİ: KARABURUN
İzmir Karaburun’da yaşayan vatandaşlar, bölgelerinde kurulan rüzgâr enerji santrallerinden rahatsızlık duyuyor. Vatandaşlar, rüzgâr türbinlerinin hem ses hem de çevre kirliliği yarattığına dikkat çekiyor.
Karaburun’da Enerji Santrallerinin faaliyete geçmesi sonucu doğal hayat, arıcılık ve hayvancılık yok olma aşamasına gelirken, insanlarında psikolojisi bozulmuş durumda. Karaburun’da önce ada martıları, ardından da tilkiler gitmiş, keçiler bitki örtüsündeki tozlanmadan dolayı hastalanmış, düşük yapmışlardır. Yerleşim alanına yakın mesafede ki RES’lerden çıkan gürültü köyde yaşayanların psikolojisini bozmuş, sosyal yaşam tahribata uğramıştır.