DİSK-AR,  TÜİK tarafından açıklanan Hane halkı İşgücü Anketi Haziran 2014 dönem sonuçlarını değerlendirdi.  DİSK-AR’a göre, yüzde işsizlik 9,9 ile son 42 ayın zirvesine ulaştı. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 18’e yaklaştı. Bu oran kadınlar için ise yüzde 24.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan Hane halkı İşgücü Anketi Haziran 2014 dönem sonuçlarını değerlendirdi.

İŞSİZLİK 2010’DAN SONRA EN YÜKSEK DÜZEYDE
DİSK-AR’a göre, mevsim etkilerinden arındırılmış resmi işsizlik oranı son 42 ayın en zirvesine ulaştı.  İşsizlik oranı ekonomik krizin etkisinin ağır bir biçimde yaşandığı 2009 yılı ile 2010 yılından sonra en yüksek seviyesine yükseldi. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 puan, artış gösterdi. Türkiye ekonomisi 2014 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,1’lik büyüme oranı ile 2002 yılından bu yana krizin etkilerinin en ağır biçimde yaşandığı 2009 yılı hariç en düşük oranında gerçekleşti.

5 MİLYON 168 BİN KİŞİ İŞSİZ
Haziran 2014 döneminde umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar (umutsuzlar) da dahil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 9,1 değil, yüzde 17,8, işsiz sayısı da 2 milyon 654 bin değil, 5 milyon 168 bin kişi olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik kadınlar için yüzde 24 seviyesine yükseldi.
Kendine uygun tam zamanlı bir iş bulamadığı için çeşitli işlerde 1 saatliğine bile olsun çalışıyor görünenler ile çalıştığı işten memnun olmayıp değiştirmek isteyen çaresizlerin sayısı ise 1 milyon 131 bin olarak gerçekleşti. Çaresizler, umutsuzlar ve resmi işsizlerin toplam sayısı 6 milyon 298 bin oldu. Geniş istihdam içinde umutsuzların, çaresizlerin ve resmi işsizlerin payı yüzde 21,6 düzeyindedir.

‘BU KEYFİ TUTUMDAN VAZGEÇİLMELİDİR’
DİSK-AR, TÜİK’in yeni yöntem ve yaptığı tahmini hesaplara göre hem isşizlik oranı hem de işsiz sayısının azaldığını ancak Türkiye’de işsizlik gerçeğinde bir değişiklik olmadığı belirtildi.
Sadece işsizlik daha da gizlenmiş oldu. Örneğin son 1 aydan 3 aya kadar başta umutsuzluk olmak üzere çeşitli nedenlerle iş arama kanallarından birini kullanmayan ancak işe başlamaya hazır olanlar önceki hesaplamalarda işsiz kategorisinde değerlendirilirken yeni seride istihdamda kabul edilmiyorlar.
TÜİK yeni serisinde daha önceki seride olan ve anket soru formunda yer alan işin sürekliliği ile ilgili verileri açıklamaktan vazgeçmiştir. Geçici çalışanların sayısındaki gelişim istihdamın niteliği açısından son derece önemli bir değişkendir. Bu verinin artık paylaşılmaması son derece sakıncalıdır. Bu keyfi tutumdan vazgeçilmelidir.
Türkiye’de haftalık çalışma sürelerinin emsallerine göre çok daha yüksek olduğunu belirten DİSK-AR, Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında haftalık çalışma sürelerindeki farkın 12 saati bulduğunu, 5 kişinin yapacağı işi 4 kişinin yaptığını açıkladı.

ÖNERİLER
DİSK-AR işsizlikle gerçek mücadele için şu önerilerde bulundu:
* Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
* Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
* Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.
* Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
* Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.
* Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.
* Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
* Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.