75. Yıl İlkokulu Sınıf Öğretmenlerinden Hasan Küpeli, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Büro’da yeni görevine başladı.
“SARAY’A EN İYİ ŞEKİLDE HİZMET ETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIM”
75.Yıl İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hasan Küpeli, Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Büro’da yeni görevine başladı. Özel Büro sorumlusu Hasan Küpeli, görevi boyunca Saray’a en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağını belirtti.
Hasan Küpeli Özel Büro’nun görevlerini şöyle sıraladı:
“Yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek, vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, BİMER ve bilgi edinme başvurularını ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak, milli eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme yönlendirme iş ve işlemlerini yürütmek, Basında çıkan İl Millî Eğitimle ilgili yazı ve resimleri dosyalamak, Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek gereğini yerine getirmek, Tekzipler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, müdürlüğe ait ilan ve duyuruları il basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü aracılığı ile basına iletmek, Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yayın organı olan, Millî Eğitim Müdürlüğü Dergisini ve basın bültenini hazırlamak, yayımlanmasını sağlamak, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 2012/02 No’lu Genelgesi doğrultusunda Vatandaşlardan gelecek her türlü talep, şikayet, öneri, ihbar ve sorunların etkin, hızlı bir çözüme kavuşturulması ve süratle cevaplanması için İletişim Merkezi Destek Hizmeti (Alo 147) ‘nin iş ve işlemlerini yürütmek, Müdürlüğümüz ana binasında görev yapan Tesis Müdürlerinin görevlerini belirlemek ve çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, Vali’nin kuruma ve bağlı kurumlarımıza yapacakları ziyaretlerde gerekli tedbirleri almak; her türlü toplantı, tören, protokol ve etkinlikler için kullanılacak alanlara (ilgili birimlerle koordineli) bayrak, flama asılmasını sağlamak, ulusal bayramlarda ve önemli günlerde iç ve dış mekânlara Atatürk afişi, bayrak ve flamaların asılması ile ilgili işlerin yapılmasını sağlamak, Uluslararası düzeyde ve nitelikte düzenlenen her türlü toplantı ve tören; dış ülkelerden gelen resmi kişi veya heyetlerin kabulü ve bunlarla yapılan toplantı ve görüşmeler; dış ülkelere yapılacak  resmi gezi ve ziyaretlerle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek, programları yapmak, Ulusal ve kurumsal her türlü toplantılarda  ve törenlerde, törensel etkinliklerde, davet ve ziyafetlerde alan, salon, masa ve oturma düzenlerini planlamak;  bu tören ve törensel etkinliklerde, davet ve ziyafetlerde davetlileri (konukları) karşılamak ve kendilerine eşlik ederek onları protokoldeki yerlerine oturtmak, Törenler, törensel etkinlikleri, davet ve ziyafetler için davetiye kartları hazırlamak ve bu davetiyeleri davetli kişiye ve kurumlara göndermek. Davetli listesi tutmak ve bu listeyi  güncellemek, Yurt dışından gelecek (davet edilen veya kabul edilen) kişi ve/veya heyetle ilgili olarak karşılama, ağırlama, konaklama, toplantı, ziyaret, gezi, eğlence, dinlence ve uğurlama programı hazırlamak. Bu konuda makamdan onay almak; ilgili birimleri ve kurumları zamanında  bilgilendirmek, Yabancı konuk kişi ve/veya heyetlerin, kurumda ve diğer kurumlardaki ziyaretlerini  ve yetkililerle görüşmelerini organize etmek; bu ziyaret ve görüşmelerde kendilerine eşlik etmek; gerektiğinde çevirmenlik yapmak ve yapılmasını sağlamak, Yabancı bir ülke ya da kurum tarafından yapılan bir davete uyulup uyulmayacağı konusunda makamın onayını almak; davet sahibi ülkeye ya da kuruma bildirmek. Kurum adına gidecek kişi ve/veya heyetle ilgili olarak pasaport, vize vb. İş ve işlemleri yürütmek, Kurum yöneticisinin görev devir-teslim törenlerini ya da göreve başlama törenlerini düzenlemek, Kurum yöneticilerinin tebrik, teşekkür ve taziye mesajlarını hazırlamak  ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara göndermek, Resmi bayramlarda /belirli günlerde kurum yöneticisinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasını sağlamak, Kurumda görev sırasında iken vefat eden personelin cenazesi töreni gerektiğinde, görevden ayrıldıktan sonra vefat eden kurum yöneticilerinin kurumsal cenaze törenlerini düzenlemek, Kurum yöneticisinin veya çocuklarının kamusal alanda yapılan evlenme (nikah, düğün) törenlerinin organizasyonunda protokol yönünden yardımcı olmak, Kurum hizmet binası önünde, makam odasında, toplantı, konferans, kongre ve brifing salonunda, tören alanında ve salonunda ulusal ve kurumsal bayrakların konması, bulundurulması ya da çekilmesi ve indirilmesi görevlerini yerine getirmek, Makam odalarını, toplantı, brifing ve tören alan ve salonlarını mevzuata ve protokole uygun olarak düzenlemek, Kurumun Protokol Yönergesi’ ni ve kurum protokol sıra düzenini hazırlamak ve uygulamak, Kurumun Şeref  Defteri’ni tutmak, Kurumun merkez, taşra ve yurtdışı birimlerinde her kademede görev yapan yöneticiler ile kurumda işe alınan ve halka hizmet sunan bütün görevliler için “Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları” seminerleri düzenlemek, Yarışmalarda dereceye giren okul, kurum ve sporculara ödül verilmesini sağlamak, Milli ve Mahalli Bayramlarda gerekli hazırlıkları yapmak, koordineyi sağlamak, toplantılarına katılmak, (İlgili Şubelerle koordineli) Özel Kalem hizmetlerini yürütmek.”