DİSK-AR raporuna göre Türkiye ekonomisinde büyüme oranlarında yaşanan düşüş işsizlik oranlarına da yansıdı. Temmuz 2014 döneminde resmi işsizlere, umutsuzlar dahil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 18.8’e, işsiz sayısı ise 5 milyon 446 bin kişiye çıktı.
işsizlik
Türkiye Devrimci İşçi Sendikleri Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) raporuna göre Türkiye ekonomisinde büyüme oranlarında yaşanan düşüş işsizlik oranlarına da yansıdı. Temmuz 2014 döneminde resmi işsizlere, umutsuzlar dahil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 18.8’e, işsiz sayısı ise 5 milyon 446 bin kişiye çıktı.

GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HÂSILA’DA 12 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI
DİSK-AR’ın Temmuz 2014 dönemi işsizlik verilerini değerlendirme raporunu yayımladı. TÜİK tarafından açıklanan Hane halkı İşgücü Anketi Temmuz 2014 dönem sonuçlarının değerlendirildiği raporda, Türkiye ekonomisinde büyüme oranlarında yaşanan düşüş işsizlik verilerine de yansıdığına dikkat çekildi. “Nisan-Mayıs-Haziran ayları için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 2’lik bir artış gösterdiğinin vurgulandığı bu raporda, “Bu oran ikinci çeyrek dönem verileri üzerinden bakıldığında kriz yılı olan 2009 yılı hariç tutulursa son 12 yılın en kötü performansı. Söz konusu durum mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik verilerini iki haneli rakamlara taşıdı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre yüzde 0.4 puan artış gösterdi ve yüzde 10,4’e ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış resmi işsiz sayısı ise yine 2014 serisi dikkate alındığında kriz dönemi olan 2009 yılı hariç tutulursa ilk defa 3 milyon kişinin üzerine çıktı” denildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 18.8
Temmuz 2014 döneminde resmi işsizlere, umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar (umutsuzlar) dahil edildiğinde işsizlik oranının yüzde 9.8 olmadığına dikkat çekilen raporda, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 18.8, işsiz sayısının da 5 milyon 446 bin kişi olduğu vurgulandı. Eksik ve yetersiz istihdam edilen kadınlar dahil edildiğinde bu oranın yüzde 31 seviyesine yükseldiğine işaret edilen raporda, geniş tanımlı işsizliğin kadınlar için ise yüzde 28.2 gibi çok yüksek bir seviyede gerçekleştiği vurgulandı.
Raporda, Şubat 2014 itibarıyla uluslararası norm ve standartlar dikkate alınarak veri derleme araçlarının zenginleştirilirken, aynı zamanda resmi işsiz sayılanların kapsamının daraltıldığı yöntem değişikliğinin de işsizlikte artışı durduramadığı ifade edildi.

GENÇ İSTİHDAMDA UMUTSUZLARIN, ÇARESİZLERİN VE RESMİ İŞSİZLERİN PAYI YÜZDE 22.3
Rapora göre kendine uygun tam zamanlı bir iş bulamadığı için çeşitli işlerde 1 saatliğine bile olsun çalışıyor görünenler ile çalıştığı işten memnun olmayıp değiştirmek isteyen çaresizlerin sayısı 1 milyon 25 bin oldu. Çaresizler, umutsuzlar ve resmi işsizlerin toplam sayısı 6 milyon 471 bin kişiye ulaştı. Geniş istihdam içinde umutsuzların, çaresizlerin ve resmi işsizlerin payı yüzde 22.3 düzeyinde gerçekleşti.

RESMİ İŞSİZLERİN YÜZDE 37’SİNİ KADINLAR OLUŞTURDU
Rapora göre kadınlar resmi işsizlerin yüzde 37’sini oluştururken, işsizlik kapsamı dışında tutulan umutsuz ve diğer işsizlerin yüzde 62’si kadınlar oldu. İşsizlik oranındaki artış kadınlarda daha fazla gerçekleşti. Lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip kadınlardaki resmi işsizlik oranı yüzde 17.9 iken erkeklerde yüzde 8.8 seviyesinde kaldı. Eğitimli kadın işsizlik gerçeğini daha ağır bir biçimde yaşadı.Yüksek öğretim mezunları arasında işsiz sayısı 657 bine ulaştı. Bu işsizlerin çoğunluğunu (yüzde 54) kadınlar oluşturdu. Toplam işsizlerin yüzde 22.95’i yüksek öğretim mezunu.

İNŞAAT VE SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM DARALDI
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam verilerine göre inşaat ve sanayi sektöründe istihdam şubat dönemine göre daraldı. Daralma inşaat sektöründe 218 bin, sanayi sektöründe 116 bin kişi oldu. Bu da söz konusu sektörler için istihdamda krize işaret etti.