CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Köprülü, “Basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden ve özgürlükten söz edilemez. Gazeteciler özgür olmalıdır ki ülkemizde çözüm üreten, sağlıklı ve sürdürülebilir bir demokrasi kurulabilsin. Basın özgürlüğü yoksa demokrasinin var olma olasılığı yoktur”dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Köprülü mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Gazetecilik mesleğinin temelinde doğruluk, güvenilirlik ve fedakarlık vardır. Toplumun çıkarlarını savunan, halkı bilgilendiren ve önemli konularda kamuoyu oluşturan, evrensel meslek ilkeleri ışığında görevini sürdüren bağımsız ve güçlü bir basın, demokrasi için yaşamsal öneme sahiptir. Bu yüzden habercilik, büyük birikim ve kabiliyet ve erdem gerektirir. Gazeteciliğin en önemli görevi toplumu bilgilendirme, olayları tam ve tarafsız olarak yansıtma; bir ayna gibi, olanı tam olarak nesnel şekilde gösterme işidir. Gazetecilik ayrıca siyasal ve sosyal hayatımızda özgürlüklerin geliştirilmesi, uzlaşma ve barış kültürünün oluşturulması, şeffaf yönetim anlayışının yerleşmesi, demokratikleşme sürecinin hızlandırılması, halkın haber alma hakkını en iyi biçimde kullanmasında katkısı en büyük meslek gruplarının başında gelir.
“BASININ ÖZGÜR OLMADIĞI BİR ÜLKEDE DEMOKRASİDEN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN SÖZ EDİLEMEZ”
Bugün üzülerek görüyoruz ki, halkın haber alma ve bilgilenme hakkı için görev yapan gazeteciler hedef gösterilmekte, susturulmaya çalışılmaktadır. Yaptıkları haberler yüzünden haklarında açılan davalardan, soruşturmalardan dolayı birçok gazeteci, zamanının büyük bir çoğunluğunu kendilerini savunmakla geçirmek zorunda kalmaktadır. Fakat tüm bunlara rağmen, şu gerçek çok iyi bilinmelidir ki; basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden ve özgürlüklerden söz edilemez. Gazeteciler özgür olmalıdır ki ülkemizde çözüm üreten, sağlıklı ve sürdürülebilir bir demokrasi kurulabilsin. Basın özgürlüğü yoksa demokrasinin var olma olasılığı yoktur.
“10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”
Gazetecilerin özgürce çalışabildiği, yaptıkları haberlerden dolayı baskı görmediği, güçlü bir meslek dayanışmasıyla sorunlarını giderebildiği bir ortamın bir an önce oluşması umuduyla, tüm emekçi basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”