Büyük bölümü orman ve tarım arazilerinden olmak üzere 40 kilometre boyunca ilçemiz sınırları içinden ilerleyerek Saray’ı adeta ikiye bölecek Türk Akımı Boru Hattı İnşaatına vergi kolaylığı geldi. Türk Akımı Boru Hattı Projesinde İnşaatının uygulanması için oluşturulan ya da edinilen mülkler bakımından emlak vergisi ve diğer vergilerden istisna tutulacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanmasıyla bağlantılı inşaat ve onarım işlerinde gelir veya kurumlar stopaj vergisi ödenmeyecek.

Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde deniz bölümü şirketi ve kara bölümü iki şirketi, projenin uygulanması için oluşturulan ya da edinilen mülkler bakımından emlak vergisi ve diğer vergilerden istisna tutulacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanmasıyla bağlantılı inşaat ve onarım işlerinde gelir veya kurumlar stopaj vergisi ödenmeyecek.
YOLUN YARISI BİTTİ
Maliye’nin ‘TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği’ne göre Türk tarafı, projenin deniz bölümü şirketinin mühendislik danışmanlık hizmetleri, inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat tesisi işletme hizmetleri, ön tasarım hizmetleri ve tasarım hizmetleri de dâhil olmak üzere danışmanlık, hukuk, muhasebat ve mühendislik hizmetlerini katma değer vergisinden istisna tutacak. Bu şirket, gelir üzerinden alınan vergilerden de istisna olacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması için gerekli olan taşıma araçları, teknik tesisler, gemiler, borular, diğer malzeme ve teknik kaynaklar, teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar da vergi ve gümrük vergilerinden müstesna olacak. Gümrük vergisi muafiyeti Rus tarafının ilgili mevzuatı hazırlamasının ardından uygulanacak. Deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi, projenin uygulanması için oluşturulan ya da edinilen mülkler bakımından emlak vergisi ve diğer benzer vergilerden istisna tutulacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması ile bağlantılı inşaat ve onarım işleri ödemelerinde gelir veya kurumlar stopaj vergisi ödenmeyecek.
TÜRK AKIMI’NIN 40 KİLOMETRESİ SARAY’DAN GEÇECEK
Saray’dan 40 kilometrelik alanı etkileyecek Türk Akımı, tarım ve orman alanlarını etkileyecek. Kastro(Çamlıkoy) yol ayrıma yakın bir noktadan Saray’a ulaşacak boru hattı Bahçeköy ve Güngörmez mahallelerinden Vize’ye bağlı Çakıllı Beldesine ulaşacak. Çakılı Saray arasındaki çevre yolunun yan tarafından tekrar Saray’a ulaşacak boru hattı, Saray Merkez, Edirköy, Çukuryurt, Kurtdere, Sinanlı ve Osmanlı Mahalleri üzerinden İğneler ve Misinli’ye ulaşacak. Saray’ı adeta ikiye bölecek Türk Akımı Projesinde Güngörmez ve Bahçeköy Ormanlarında 13 kilometrelik bir alan etkilenecek. 13 kilometrelik alanda 26 metre genişliğinde yapılacak çalışmalar nedeniyle on binlerce ağaç kesilecek.
TOPRAK SIYRILACAK
Dosyada boruların yerleştirilmesi amacıyla hattın geçeceği güzergâh üzerinde bulunan “bitkisel toprağın sıyrılarak alınacağı ve inşaat işlemlerinin tamamlanmasından sonra tekrar hat üzerine serilmek amacıyla depolanacağı” belirtildi. “Bitkisel toprağın alınmasından sonra boruları yerleştirmek amacıyla 2.5- 4 m arasında derinlikte ve ortalama 1.7 metre genişliğinde doğal gaz boru hattı yerleştirme kanalları kazılacaktır” denilen dosyada “Sert kaya birimlere rastlandığı yerlerde gevşetme patlatmaları yapılabilecektir. Kanalların kazılmasından sonra ortalama 20 cm yataklama yapıldıktan sonra borular yerleştirilip üzerleri tekrar hafriyat malzemesi ile kapatılacak, üzerine ayrı depolanmış olan bitkisel toprak serilecektir” ifadelerine yer verildi. Dosyada boru hattının bazı kesimlerde su kaynakları ve karayolları ile kesiştiği ifade edildi. Ayrıca dosyada fauna listelerinin oluşturulması çalışmalarına devam edildiğinin ifade edilmesi dikkat çekti. Doğal gaz hattı Pabuç Deresi, Kazan Deresi, Vize Dere ve Kuru Dere ile kesişiyor. Hattın ilk 27 kilometresinde orman ve tarım alanları yoğunlukta. Hat güzergâhındaki araziler de BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak.