Halkın telefon ve elektrik faturalarıyla birlikte ödediği TRT payı, vurguncuların cebine aktarılıyor. TRT’deki ‘Vurguncu avukat’ olayı Sayıştay raporuna girdi. TRT’de hukuk müşavirliği yapan avukat dokuz yıl süreyle avans aldı. Üstelik aldığı avanslara sahte belgelerle kılıf hazırlayan avukat 3,5 milyon liraya yakın parayı zimmetine geçirdi.

TRT’deki “Vurguncu avukat” olayı Sayıştay raporuna girdi. Bu olay, halkın cebinden telefon ve elektrik faturalarının içine gizlenerek zorla alınan TRT payının nerelere gittiğini gözler önüne serdi.
3 MİLYON 337 BİN 216 LİRAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ
TRT’de hukuk müşavirliği yapan avukat dokuz yıl süreyle avans aldı. Üstelik aldığı avanslara sahte belgelerle kılıf hazırlayan avukat 3,5 milyon liraya yakın parayı zimmetine geçirdi. Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, hukuk müşaviri olarak görev yapan bir TRT personeli, mahkeme masraflarının karşılanması amacıyla, kurum muhasebesinden 9 yıl süreyle avans aldı. TRT ile ilgisi olmayan dava dosyalarının numaralarını yazıp, sahte belgelerle avansları harcamış gibi gösterdi. Hayali bilirkişi ve keşif ücretleri de yazıp, 3 milyon 337 bin 216 lirayı zimmetine geçirdi.
Sayıştay’ın TRT raporunda bu konuda şöyle denildi:
“Kurumda avukat ve hukuk müşaviri olarak görev yapan TRT personeli, görev yaptığı dönemde mahkeme masraflarının karşılanması amacıyla kurum muhasebesinden çeşitli tarihlerde almış olduğu avanslar karşılığında, ya da avans almaksızın 06.03.2007-18.05.2016 tarihleri arasında 9 yılı aşkın süreyle, kurumla ilgisi bulunmayan dava dosya numaraları yazarak ve çeşitli mahkeme vezneleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenmiş resmi bir belge izlenimi vererek sahte belgeler düzenlemek suretiyle ve dava dosyalarına bilirkişi, keşif ücreti vb. ücretlerin yatırıldığı posta çeki hesabı olarak da kendi şahsi posta çeki hesabını kullanarak toplamda 3 milyon 337 bin 216 TL’yi zimmetine geçirmiştir.”