Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2017 yılında sosyoekonomik durumu iyi olmayan ve muhtaç durumda olan toplam vatandaş sayısının 14,4 milyona ulaştığı belirtildi. Ayrıca öğrenci olmayan ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan 8 milyon kişi tespit edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2017 yılında sosyoekonomik durumu iyi olmayan ve muhtaç durumda olan toplam vatandaş sayısının 14,4 milyona ulaştığı belirtildi. Bu verilere göre herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan, aylık geliri asgari ücretin üçte birinden (2017 yılı için 592,50 TL) az olan 8 milyon kişi tespit edildi.
İzmir Tabip Odası üyesi Dr. Ergün Demir ve İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Güray Kılıç’ın araştırmasına göre bazı illerideki yoksul yurttaşların sayısı, illerin toplam nüfusunun yüzde 30-40’ını, seçmen sayısının ise yüzde 60-70’ni geçti.
8 MİLYON VATANDAŞIN GELİRİ ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİ
SGK verilerine göre 2017 yılında herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden ( 2017 yılı için 592,50 TL) az olan 8 milyon yurttaş tespit edildi. 6,4 milyon yurttaş da, aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olması nedeniyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemesi gerektiği halde prim borcunu ödeyemedi.
ÇÖZÜM: EŞİTSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASI
Yoksulluğun, eşitsizliğin, sağlıksızlığın temel belirleyicileri siyasal, ekonomik ve toplumsal yapıdır. İşsizliği, yoksulluğu ve beslenme bozukluğunu üreten sistemin bunlara çare bulması beklenemez. Yoksulluğun ve arkadaşı olan sağlıksızlığın giderilmesi için çözüm; gelir dağılımındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve kaynakların eşit dağılımının sağlanmasıdır.