TEMA Saray İlçe Temsilcisi Hasret Özel 98. Çukuryurt Hıdrellez Şenliği’nde termik santraller ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Termik santralin olumsuz etkilerine dikkat çeken Özel, “Kömür toprağı kirletir, suyu tüketir. Gelecekte su sorunu, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim sorunu yaşamamamız için tarım alanlarımıza sahip çıkalım. Termik santrallerin çiftçinin suyuna ve toprağına ortak olmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÖMÜR TOPRAĞI, SUYU VE TARIM ALANLARINI ÜZER”
TEMA Saray İlçe Temsilcisi Hasret Özel 98. Çukuryurt Hıdrellez Şenliğinde termik santrallerin olumsuz etkilerine dikkat çekmek için bir basın açıklaması yaptı. Kömürün toprağı, suyu ve tarım alanlarını üzdüğünü belirten Hasret Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Suya, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim için verimli tarım alanlarına ihtiyacımız var. Trakya, Konya Kapalı Havzası, Ereğli ve Karaman, Eskişehir Alpu Ovaları, Çanakkale, Çukurova gibi önemli tarım bölgelerimizde kömür ocakları ve termik santraller kuruluyor, tarım alanlarımız kömür oluyor. Kömür, toprağı, suyu ve tarım alanlarını üzer.
“TERMİKLERDEN ÇIKAN KÜL MEYVE VE SEBZELERİ ZEHİRLER, KURUTUR”
Kömür madenciliği için hektarlarca tarım alanı kazılır, kömürlü termik santrallerden çıkan kirli, zehirli emisyonlar toprağın sağlığını bozar, toprakta yaşayan canlılara zarar verir. Termiklerden çıkan kül, meyve, sebzeleri kaplar, zehirler, kurutur. Termik ve kömür madenciliği projeleri suyu üzer; Kömür çıkarılırken, kömürün su ve hava ile teması asit oluşturur. Asidik hale gelen su, ulaştığı diğer su kaynaklarını da kirletir. Termik santraller, sistemlerini soğutmak için su kullanır. Çiftçinin sulama için kullandığı dere, göl, gölet, yer altı sularına ortak olur.
“TERMİK VE KÖMÜR MADENCİLİĞİ PROJELERİ SUYU TARIMI, ÇİFTÇİYİ ÜZER”
Kömür madenciliği tarım alanlarını, binlerce yılda oluşan verimli toprakları yok eder, termiklerden çıkan hava kirliliği toprağın sağlığını bozar, üretimi de verimi de azaltır. Kömür toprağı kirletir, suyu tüketir. Gelecekte su sorunu, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişim sorunu yaşamamamız için tarım alanlarımıza sahip çıkalım. Tarım alanlarımızı maden, enerji, turizm, kentleşme gibi nedenlerle kaybediyoruz. Tarım alanlarımızın tarım dışı kullanımına ilişkin izin ve onay yetkisi İl Toprak Koruma Kurullarına ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na aittir. Toprak Koruma Kurullarının ve Bakanlığın tarım alanlarına yapılması planlanan kömürlü termik santraller ve maden ocakları süreçlerine müdahil olmasını ve tarım topraklarımızı korumasını talep ediyoruz.
“TARIM ALANLARINDA KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİ İSTEMİYORUZ”
Ne istemiyoruz? Tarım alanlarımızda kömürlü termik santralleri istemiyoruz. Termik santrallerin çiftçinin suyuna ve toprağına ortak olmasını istemiyoruz. Havamızın, suyumuzun ve gıdamızın kirlenmesini istemiyoruz.
“DOĞA DOSTU YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”
Ne istiyoruz? Soframızda sağlıklı gıda tüketmek Tarım alanlarımızın verimliliğini, çiftçimizi ve toprağını korumak. Enerji verimliliği ve tasarrufunun önceliklendirilmesini, Doğa dostu ve yenilenebilir enerjinin önceliklendirilmesini istiyoruz.”