Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Liselere Yerleştirme Sistemi hakkında yaptığı yazılı açıklama ile öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Ortaokulu, İhsan Uzun Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan tercih danışma komisyonları 2-13 Temmuz arasında öğrenci ve velilere hizmet verecek.

Saray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Liselere Yerleştirme Sistemi hakkında yaptığı yazılı açıklama ile öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
LİSELERE YERLEŞTİRME SİSTEMİ
“MEB Ortaöğretime Geçiş Yönergesinde 2018 Liseye geçiş sisteminin (LGS) detayları açıklandı. MEB yönergesine göre “ortaöğretim kayıt alanı”, eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak, il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleriyle eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alan olarak tanımlandı. Saray İlçemiz, ilimiz içinde ayrılan bölgelerde 13. bölge olarak belirlenmiştir.
MERKEZİ YERLEŞTİRME
2018 yılı liselere tercih kılavuzu milli eğitim bakanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre; 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin nitelikli olarak belirlenen fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına ve Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirilmesi amacıyla Bakanlıkça merkezi sınav yapıldı. Sınava yaklaşık 1.000.000 öğrenci girdi. Bu sınavda yeterli puanı alan öğrenciler önce tercihlerini bu liselere 5 tercih olarak yapacak ve merkezi sınav puanıyla (MSP) öğrenci yerleştirilecek.
TERCİH DANIŞMA KOMİSYONLARI KURULDU
Saray’da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullarımızda tercih danışma komisyonları kuruldu. 2 Temmuz-13 Temmuz arasında okul rehber öğretmenleri okul idarecileri öğrenci ve velilere gerekli yardım ve desteği vermektedir. İlçemiz de Atatürk Ortaokulu, İhsan Ortaokulu, İmam hatip Ortaokulu Yerel Yerleştirmede öğrencilere yardımcı olmaktadır. Bu okullara tercih yapmaya giden öğrenciler ilçemizdeki liselerden 5 okul tercih edebilmektedir. İlçemiz Mahalle ortaokullarından mezun 8. sınıf öğrencileri de aynı şekilde sınav puanına göre Merkezi tercih yapacaksa 5 tercih yapacak, sonra Yerel Yerleştirme içinde ilçemizdeki 5 lise tercihinde bulunabilmektedir.
YEREL YERLEŞTİRME
Kılavuza göre, tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. 2 Temmuz’da tercihlere esas kontenjan tabloları ilan edildi. 2-13 Temmuz tercih dönemi. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunurlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.
Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz 2018 tarihine kadar (saat 17.00) tamamlanacaktır. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezi Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2018/2019 eğitim-öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 27 Haziran-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel Öğretim Kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde sınavla öğrenci alan okullar için tercihlerini bu kılavuz ekinde yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurtdışından Başvuran Öğrenciler İçin “Tercih Ön Çalışma Formu Ek‐2”yi doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:21 (06500) Teknikokullar – Yenimahalle/ANKARA adresine 13 Temmuz 2018 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca ilgili öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil başvuruları için tercihlerini, yerleştirme takviminde belirtilen tercih süresi içinde göndermeleri gerekmektedir. Tercihlerden ve olabilecek diğer gecikmelerden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.”