Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretimde kız çocuklarına türban takılmasına izin veren yönetmelik değişikliğinin iptal edilmesi için Danıştay’da dava açtı.
TÜRBAN YÖNETMELİĞİ
Yüceer, dava dilekçesinde ortaöğretimde kız çocuklarının türban takmasının Anayasaya, kanunlara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu gerekçe göstererek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliğinin iptalini istedi.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİ ELLERİNDEN ALINIYOR
CHP Tekirdağ Milletvekili Yüceer, “Devletin birincil görevi, çocukları, kadınları korumak, onlara sağlıklı, güvenli, huzurlu bir ortam sağlamaktır. Özgürlüklerini, eğitim hakkını, geleceğini yok etmek değildir! Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu uygulaması açık bir dayatmadır. Dayatmanın olduğu, çocuklarımızın, birey olma, çocuk olma hakkının ellerinden alındığı bir ülkede, özgürlükten söz edilemez. Özgür bir toplum, ancak özgür ve bilimsel eğitimle oluşturabilir. Bilimsel eğitimin temeli ise laik ve çağdaşlığa dayanır. Ortaöğrenimde başörtüsünü serbest bırakmak, çocukların haklarını, geleceğini ellerinden almaktır” dedi.