Türkiye Komünist Partisi (TKP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bayırlı seçim çalışmaları kapsamında gazetemizi ziyaret etti. Son günlerde AKP ve CHP arasında yaşanan su ücretinde indirim tartışmalarına dahil olan Bayırlı, “Su bütün canlıların olduğu gibi insanların da yaşam kaynağıdır. Yurttaşlara sağlıklı, kaliteli ve içilebilir su ulaştırmak belediyelerin asli görevlerindendir. TKP insanların yaşam kaynağı olan sudan ücret alınmasına karşıdır. TKP yönetimde olduğu belediyelerde, bugün Ovacık’ta olduğu gibi, yasadan kaynaklı alınması gereken en cüzi ücreti alacaktır” dedi.

TKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bayırlı seçim çalışmaları kapsamında gazetemizi ziyaret etti.
SEÇİME İKİ PARTİ GİRİYOR
TKP’nin yerel seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Mehmet Bayırlı, yerel seçime ‘Aynı Gemide Değiliz’ sloganıyla hazırlandıkları belirterek, “Krizle birlikte patronların ve onların adına siyaset yapanların ağzından düşmüyor; ‘Hepimiz aynı gemideyiz, bu gemi batarsa hepimizin sonu olur.’ Bu ülkede kriz yokken, patronlar karlarına kar katarken aynı gemideyiz diyen kimse yoktu. Bugün çok net kriz fırsatçılığı yapıyorlar. Siz işler iyi giderken aynı gemideyiz diyen bir patron ve siyasetçi gördünüz mü? Seçime giren siyasi partilere bakın. Hepsi aynı gemideyiz nakaratını tekrarlıyor. Sadece TKP biz patronlarla, işçinin emekçinin emeğini sömürenlerle, yaşam alanlarımızı, ormanlarımızı yağmalayanlarla aynı gemide değiliz diyor. Bu nedenle yerel seçime iki partinin girdiğini söylüyoruz. Bir tarafta insan emeğini sömürerek, yaşam alanlarımızı ranta açarak, doğayı katlederek kendini var eden kapitalist sistemi savunan partiler, diğer tarafta ise insanın insanı sömürmediği su, ulaşım, eğitim, sağlık ve güvenli konut gibi en temel hakların ücretsiz bir şekilde sağlandığı sosyalist düzeni savunan TKP var” dedi.
SU ÜCRETSİZ OLACAK
Son günlerde AKP ve CHP arasında yaşanan su fiyatına indirim tartışmalarına dahil olan Bayırlı, “Su bütün canlıların olduğu gibi insanların da yaşam kaynağıdır. Yurttaşlara sağlıklı, kaliteli ve içilebilir su ulaştırmak belediyelerin asli görevlerindendir. Bugün AKP adayı ‘su ücretinde yüzde 50 indirim yapacağız’ diyor. Sen önce kendi belediyelerine bir bak. Türkiye’de halka en pahallı suyu AKP belediyeleri veriyor. CHP ise ‘maliyetler çok yüksek su ücretlerini indiremeyiz’ diyor. Sosyal demokratların geldiği nokta budur. İnsanın en yaşamsal ihtiyacını parayla satmak. TKP insanları yaşam kaynağı olan sudan ücret alınmasına karşıdır. TKP yönetimde olduğu belediyelerde, bugün Ovacık’ta olduğu gibi, yasadan kaynaklı alınması gereken en cüzi ücreti alacaktır” dedi.
ARAZİLERİMİZİ SATMAYACAĞIZ, ÜRETİME AÇACAĞIZ
Tekirdağ’ın bereketli tarım topraklarına sahip olduğunu vurgulayan Bayırlı, “AKP iktidarı hayata geçirdiği politikalarla bilinçli olarak tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getirmiştir. Trakya çiftçisi bereketli topraklarını bugün ekip biçemez, süt üreticisi hayvanını besleyemez duruma gelmiştir. TKP’nin bu iki başlıkta çözüm önerileri hazırdır. Öncelikli olarak tarım alanlarımıza ve meralarımıza sahip çıkacağız. Belediyenin elinde olan tarım arazileri asla satılmayacak ve üretime açılacak. Sanayinin tarım alanlarını yok etmesine dur diyeceğiz. Tarım ve hayvancılıkta kooperatifleşmeyi hayata geçireceğiz. Üretici, ürettiği ürünü aracılara mahkûm olmadan satabilecek. Bugün Ovacık Belediyesi’nin 450 dönüm arazide neler başardığı ortadadır. Tekirdağ’ın bu açıdan bakıldığından çok büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli, gücünü halkın örgütlülüğünden alan halkçı ve devrimci bir anlayışla doğru şekilde kullanacağız” dedi.
TRAKYAMIZA SAHİP ÇAKACAĞIZ
Sermaye sınıfının daha fazla rant ve kar hırsıyla Tekirdağ’ı yaşanmaz bir hale getirdiğini ifade eden Bayırlı, “Sanayinin kanalizasyonu olan Ergene nehri yıllardır kanser saçıyor. Çerkezköy, Çorlu, Ergene ve Muratlı’da akşamları nefes almak neredeyse imkansız. Istranca ormanları her gün yeni bir saldırı ile karşı karşıya kalıyor. Sermaye sınıfı karına kar katacak diye suyumuzu ve havamızı kirletiyor, ormanlarımızı yok ediyor, sağlığımızı hiçe sayıyor. Tekirdağ’da her geçen yıl kanser oranları artıyor. Tekirdağ’da birkaç yerel yönetici dışında bu duruma tepki gösteren yok. Herkes Ergene nehrini kimin kirlettiğini, ormanlarımızı kimin yok ettiğini, bizleri kimin kansere mahkum ettiğini görüyor ama susuyor. TKP, patronların ve patron partilerinin daha fazla kar hırsıyla Tekirdağ’ı felakete sürüklediğini açık bir şekilde ifade ediyor. TKP’li belediyeler halkla birlikte yaşam alanlarımızı, ormanlarımızı ve su kaynaklarımızı yok edenlere karşı etkili bir mücadele yürütecektir” dedi.
BELEDİYELERİ HALKLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ
TKP’nin ‘Kentlerimizi birlikte yönetelim’ çağrısıyla vatandaşlardan oy istediğini dile getiren Bayırlı, “Düzen partilerinin ve adaylarının söylemlerine bir bakın. Hepsi halkı yönetmekten bahsediyor, halkı yönetilmesi gereken bir topluluk gibi görüyorlar. TKP’nin temel yaklaşımı belediyeleri halkla birlikte yönetmektir. Yüzlerce belediyeleri olmasına karşın bir tane Ovacık örneği ortaya çıkaramamışlardır, çıkaramazlarda. Ovacık’ın başarısının temel nedeni yönetim anlayışında halkçı ve devrimci programa sahip olmasıdır. Halkçı belediyecilik karar mekanizmalarının bütününe halkı dahil etmeyi gerektirir. TKP ister büyükşehir olsun ister il veya ilçe belediyesi olsun, halkın yerel yönetime katılımının önündeki bütün engelleri kaldıracaktır. Yaşadığımız her alanda her mahallede Halk Meclislerini kuracağız. Bizim belediyecilik anlayışımızda, belediye başkanının ve meclis üyelerinin öncelikli görevi halkın yerel meclislerde aldığı kararları hayata geçirmek vardır. Kentlerimizi hepimizin emeğiyle, sözüyle ve yönetim mekanizmalarına katılmasıyla güzelleştireceğiz” şeklinde konuştu.