Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından Beyazköy Mahallesi’nde İmar Planları öncesi başlatılan Yerleşime Uygunluk Çalışmaları, 4 ay süren saha ve rapor çalışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylandı.

Kübra YAVUZ-Saray Gazetesi

BEYAZKÖY'DE  YERLEŞİME UYGUNLUK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI2BİLİMSEL ETÜT RAPORLARI HAZIRLANDI

Yerleşim alanlarında afet zararlarının azaltılması ve afete duyarlı planlamanın etkin hale getirilmesi için İmar Mevzuatında belirtilen planların hazırlanmasından önce, plan ölçeğiyle uyumlu nitelikte, imar planına esas yer bilimsel etüt raporlarının hazırlanması amacıyla başlatılan çalışma tamamlandı.

PROJE ONAYLANDI

Saray Belediyesi’nden gelen talep üzerine, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Beyazköy Mahallesi’nde yaklaşık 430 hektar alanda başlatılan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt projesi, 4 ay süren saha ve raporlama çalışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İnceleme Komisyonunca incelenip uygun bulunarak onaylandı.