Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı yayınladığı açıklamayla Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel’in ‘Büyükşehir ihalelerde usulsüzlük yapıyor’ iddiasına yanıt verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel’in iddialarına verdiği cevap şu şekilde:
“Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı bir açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan sözler sarf etmiş ve kurumumuzun katı atık transferi ile kültür gezisi organizasyonu ihalelerinde, yapılacak işlerde kullanılacak araçlarla ilgili sayı ve nitelik bakımından teknik şartlar getirerek usulsüzlük yaptığı yönünde gerçek dışı iddialarda bulunmuştur.
KATI ATIK TRANSFERİ İHALESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan aktarma alanlarına ilçeler tarafından getirilecek katı atıkların Demirli Düzenli Depolama Alanına taşınması amacıyla 2017/348660 kayıt numaralı ihale yapılmıştır. İlimizde ilk kez yapılacak bu uygulama için ilgili diğer illerde yapılan uygulamalar incelenip, deneyimler hakkında belediye yetkililerinden bilgi alınmış; tüm şartnameler ilimiz koşullarına özel ve mevzuata uygun bir şekilde oluşturulmuştur. Şartnamede araçların özellikleri, bu tip araçların yoğun olarak kullanıldığı teknik birimlerimize danışarak belirlenmiştir. Özellikle kamyon ve iş makinelerinde en büyük sorunun araçların çekiş gücü olduğu bilgisi alınmış, buna göre de sıkıntı yaşanmaması amacıyla iki dingil tahrikli araçlar şartnamede tanımlanmıştır. İhalenin ilan aşamasında yaptığımız değerlendirmelerde araçların çekiş gücü yerine motor gücü tanımlanmasının da yapılabileceği görülmüştür. Bu tanımlamanın İdaremiz açısından daha olumlu olacağına karar verilerek bir zeyilname yayınlanmıştır. Belirtilen değişiklik ihale ile ilgili hiçbir itiraz veya soru gelmeden, hiçbir yönlendirme de olmadan tamamen idaremizin öngörüsüyle yapılmış düzenlemelerdir. O dönem için basın organlarında da konu ile ilgili hiçbir haber bulunmamaktadır. Burada iddia edilenin tam tersine asıl Büyükşehir Belediyesi rekabeti sağlayıcı koşullarını bizzat kendisi çok daha da olumlu hale getirmiş, daha şeffaf ve eşit koşullar sağlamıştır.
Yaklaşık maliyet hesabı 4734 sayılı Kanun’da belirlenen esaslar çerçevesinde, adil bir piyasa araştırması yapılarak belirlenmektedir. Bunu arttırmak ya da azaltmak hiçbir idarenin elinde değildir ve piyasadan alınan fiyatlandırmalar asıldır. Bununla birlikte, yaklaşık maliyet ihale sırasında isteklilerin teklifleri ile birlikte ilan edilmektedir. Dolayısıyla ihaleye katılan firmalar bu maliyeti bilmeden, tamamen kendi imkânları doğrultusunda tekliflerini sunmuştur. Gazete haberinde de belirtilen yaklaşık 27 trilyonluk bu milletin parası bir zeyilname sayesinde bu milletin cebinde kalmıştır ve bu da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği koşullar sayesinde sağlanmıştır. Sonradan açıklanan yaklaşık maliyet ile gelen teklifleri kıyaslamak abesle iştigaldir. Bu konu ile ilgili asıl Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin şeffaf ve eşitlikçi yaklaşımını çok daha net bir şekilde ortaya koymuş, asıl kamu yararını bu yaklaşımı sayesinde kurum sağlamıştır. Bu olumlu durumu hiçbir kişi/kurum ya da grup kendine mal etmemeli; hak edene hak ettiği övgü verilmelidir.
KÜLTÜR GEZİLERİ ORGANİZASYONU İHALESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet eden vatandaşlarımız için düzenlenecek tarihi ve turistik alanlara kültür gezisi organizasyonu için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre 02.05.2016 tarihinde açık ihale usulü ile hizmet alımı yapılmıştır.
İhale şartnamesinde yer alan 2 adet özmal otobüs olması şartının, adrese teslim ihale olarak nitelendirilmesi, kurumumuz aleyhinde kamu nezdinde siyasi anlamda olumsuz algı oluşturmaya yönelik, hiçbir dayanağı olmayan ve tamamen gerçek dışı bir iddiadır. Söz konusu ihale için 12 adet firma dosya almış olup 5 firma ihale dosyasını komisyona teslim ederek ihaleye katılmıştır. Teknik şartnamede yer alan özmal otobüs olma şartı, kültür gezisi organizasyonunun, asıl faaliyet alanı turizm ve seyahat olan firmaların katılımıyla kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak içindir. Bu sayede kültür gezilerine katılan vatandaşlara kaliteli hizmet sunulduğu gibi turizm sektörü de korunmaktadır. 2014-2017 tarihleri arasında kültür gezileri kapsamında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan ihale ve doğrudan teminlerde, en az 2 adet özmal otobüs olma şartı şartnamelerde yer almış ve sözü geçen ihalelere herhangi bir itirazda bulunulmamıştır. Yapılan bu ihaleler herkese açık, şeffaf ve tüm yasal mevzuatlara uygun bir biçimde yapılmaktadır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ni karalamaya yönelik her türlü gerçek dışı itham sonuçsuz kalacaktır. Bütün işlemlerini şeffaf bir anlayışla, kanun ve mevzuatlara uygun bir şekilde gerçekleştiren bir kurum olarak, en büyük destekçimiz olan halkımızdan aldığımız güçle hizmet ve yatırımlarımıza devam edeceğiz.