Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Tarım Hayvancılık ve Ormancılık Komisyonu Başkanı Nazmi Duygu Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım, Hayvancılık ve Turizm alanındaki çalışmaları hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği projelerle üreticilerin ve çiftçilerin desteklendiğini söyleyen Duygu, sadece Mandacılığı Geliştirme Projesi’nin 2 yılda 3 milyon TL’den fazla getiri sağladığını ifade etti. Kırsal kalkınma ile ilgili yapıla çalışmaların Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın izni, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisindeki tüm üyelerinin desteği ile tarımsal hizmetler daire başkanı ve çalışanları ile gerçekleştirildiğini de söyleyen Duygu, hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Tarım Hayvancılık ve Ormancılık Komisyonu Başkanı Nazmi Duygu’nun Tarım, Hayvancılık ve Turizm alanındaki çalışmaları A’dan Z’ye anlattığı açıklama şu şekilde:
MANDACILIK PROJESİ OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
“2014 Yılında Tekirdağ ilimizin Büyükşehir olmasıyla birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’ın desteği ve 60 Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerimizin oybirliği ile desteklediği damızlık gebe manda düvesi projesi kabul edilmiştir.
TÜM MAHALLELERE HİS GÖLETLERİ YAPILDI
Şarköy ilçemizde ve köylerinde asma, zeytin, ada çayı fidanları ve bağlarda yüksek sistem için tel ve demir yardımı, zeytin işleme makinesi, Çorlu Süt Birliği ve Tekirdağ Damızlık Manda Birliğine süt soğutma tankları, Çorlu’ya gübre dağıtım makinesi hibe edilmiş, Malkara, Ergene ve Saray’ da modern mezbaha projeleri başlatılmış, tüm köy mahallelerimize HİS (Hayvan İçme Su Göleti) Göletleri ve sıvatlar yapılmıştır. Bazı köy mahallelerimize de tarım alanlarına sulama sistemleri yapılmıştır.
MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİNİN 2 YILLIK GETİRİSİ 3 MİLYON TL’DEN FAZLA
Saray İlçesi Safaalan, Güngörmez ve Bahçeköy Mahallelerinde manda sığırı yetiştiriciliği yapan toplam 61 aileye %70 hibe desteği ile 168 gebe manda düvesi verilmiş; Büyükşehir Belediyemiz bu iş için 875.600,00 TL harcanmıştır. 3 Manda telef olmuş, mevcut düvelerden 2 yıl içinde ağustos ayı 2017 sonu itibari ile 163 dişi 139 erkek malak elde edilmiştir.
Yıl Süt Getirisi 134 × 1440 × 5,00 TL = 964.800,00 TL.
Yıl Süt Getirisi 165 × 1440 × 5,00 TL = 1.188.000,00 TL.
302 Baş Malak × 3500 = 1.057.000,00 TL.
Projenin 2 yıllık getirisi 3.209.300,00 TL.
Bu veriler göstermektedir ki, Manda Yetiştiriciliği Projesi başarıyla sonuçlanmıştır. Kadınlarımız okula giden çocuklarına harçlık vermek için kocalarına ve kayınbabalarına muhtaç olmaktan kurtarılmıştır. 3 köy mahallemizde de insanlarımız mutlu olmuştur.
MERALAR GÜBRELENDİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, Büyükşehir yasası ile birlikte köyden mahalleye dönüştürülen mera alanlarında hayvancılığa destek vermek amacıyla daha kaliteli ve bol ot almak için meralarımız periyodik olarak gübrelenmiştir. Tüm ilçelerimizde hayvancılık yapan üreticilerimize ücretsiz hayvan bezelyesi ve macar fiğ tohumu verilmiştir.
TURİZM DESTEKLENMİŞTİR
Her ilçemizde kırsal kalkınmaya destek vermek için fakir köylerde pilot köy mahalleleri oluşturularak turizmi ve üretmeyi desteklemek, köyden göçü önlemek, yerinde ikameyi sağlamak, ürettikleri ürünleri pazarlamak için tezgahlar ve pazar şemsiyeleri verilerek, ilçeler arası geziler düzenlenmiş insanlarımızın üreterek kaynaşmaları sağlanmış ve katma değer kazandırılmıştır.
100 BİN KOVAN SAYISI HEDEFLENMİŞTİR
Tekirdağ çapında 50 bin olan kovan sayısını 100 bine çıkarılması hedeflenmiştir. Üreticilerimizden arıcılık sertifikası olanlara arı kovanları dağıtılmış ve hemen hemen her ilçemizde fidanlar diktirilmiş, (lavanta, ada çayı, kızılcık, akasya gibi) aromatik bitkilerle desteklenmiş kış mevsimi haricinde tüm mevsimlerde devamlı çiçeklenme sağlanmış, daha kaliteli ve daha fazla bal elde edilmiştir. Aynı zamanda arıların çoğalması ile tüm bitki çeşitlerinde verim artışı görülmüş, buğday, ayçiçeği ve kanola gibi sanayi ürünlerinde verim artışı gözlenmiştir.
ÜRETİCİ VE ÇİFTÇİLERİMİZ YERİNDE DESTEKLENMİŞTİR
Köy mahallelerimizde yerinde istihdam sağlanarak köylerden kente göç önlenmiş, tarım ve hayvancılık yapan üretici ve çiftçilerimiz yerinde desteklenmiş, üretimde artış sağlanmış, çiftçilerimizin refah seviyesi yükseltilmiş ve mutlu olmaları sağlanmıştır.

BÜTÜN BU ÇALIŞMALAR KADİR ALBAYRAK’IN DESTEĞİ İLE GERÇEKLEŞMİŞTİR
Kırsal kalkınma ile ilgili yapıla bütün bu çalışmalar; Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’ın izni, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisimizin tüm üyelerinin desteği ile tarımsal hizmetler daire başkanı ve çalışanları ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda Tekirdağ Damızlık Manda Birliği Başkanı Mustafa Bostancı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, Saray ilçesi, Güngörmez, Safaalan ve Bahçeköy köy mahalle muhtarlarımızın, diğer ilçelerimizde köy mahallelerimizde hizmetlerin oluşturulmasında tüm mahalle muhtarlarımızın katkısı vardır. Bu konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesinde mevcut yükün altına ellerini, emeğini koyan herkese şahsım ve tüm Tekirdağlı vatandaşlarımız adına en içten teşekkürlerimi sunuyor, sağlıklı mutlu yarınlar diliyorum. Sağlık ve sevgi ile kalın.”