CHP Saray İlçe Başkan Adayı Şener Günaydı öncülüğünde, CHP Saray İlçe Kongresine hazırlanan Mavi Liste hazırladığı manifestoyu adım adım açıklamaya devam ediyor. Daha önce ilk 5 maddesi açıklanan manifestonun 7 maddesi daha açıklandı. Mavi Listenin sosyal medya hesaplarından açıklanan ve ilgi gören yeni maddelere göre Şener Günaydı’nın seçimi kazanması durumda, ilk seçim dahil tüm seçimlerde çarşaf liste yönetimin başlatılacağı duyuruldu.

CHP Saray İlçe Kongresine bir haftadan az bir süre kala Şener Günaydı öncülüğündeki Mavi Liste çalışmalarını hızlandırdı.

Her akşam ekibiyle birlikte bir mahalleyi ziyaret eden, gün içinde farklı çalışma ve etkinliklere katılan Şener Günaydı, sosyal medya üzerinde de hazırladığı manifestoyu paylaşmaya devam ediyor. 10 gün önce açıklanan ilk 5 maddenin ardından açıklanan yeni 7 madde şu şekilde:
6- Doğrudan demokrasi
Tüm delege seçimleri, mahallelerde tüm üyelerimizin oy kullanması neticesinde yapılmalıdır. Masa başında delege ve yönetimler oluşturulmamalıdır. Hatta delege sisteminden de öte, tüm üyelerin katılımıyla oy kullanılarak doğrudan demokrasi yöntemi sağlanmalıdır.
7- Geniş kitlelerin partisi
Söz, yetki ve karar hakkı tüm üyelerin katılımıyla ve geniş kitleleri gözeterek sağlanmalıdır. Göreve geldikten sonra ilk seçim dahil tüm seçimlerde çarşaf liste, yerelden yönetim ve geniş taban inisiyatifini esas alan bir anlayışla hareket edeceğimizin sözünü veriyoruz.
8- Emekçinin partisi
Partimiz, sosyal demokrasiyi benimsemiş bir ideolojik hat üzerinden siyaset yapar. Bu bilinçli tercihten hareketle, yönetimimizi emek politikaları üzerine kuracağız. Partimizin açılmasını istediği “emek büroları” siyasal pratiklerimiz içinde yer alacak.
9- Kadınlara pozitif ayrım
Kadınları ötekileştiren, toplumdan soyutlamayı hedef alan AKP politikalarına karşı yerelimizde harekete geçeceğiz. Kadınların “kol” değil, partimizin omurgasını oluşturacak ana eksen olması için parti içi pozitif ayrımcılık ilkesini yürürlüğe koyacağız.
10- Eğitime eğileceğiz
Bugüne dek eksik bırakılmış olan parti içi eğitim için seferberlik başlatacağız. Üyelerimizin partimizin politikalarını, siyasal hattını ve gelecek öngörüsünü geniş kitlelere aktarabilmesi için ilçe örgütü olarak seminerler ve paneller düzenleyeceğiz.
11- Yerellerde kadrolar
Partimizin herhangi bir durumda anında müdahale edebilmesi için en küçük yerel birime kadar sorumluluk alanları yapılandıracağız. Mahalle sorumluları ve yapılanmalarıyla en alt birime kadar görev üstlenecek ilgili inisiyatif alanları oluşturacağız.
12- İktidar perspektifi
Partimizi ülke genelinde iktidara taşıyacak olan dinamiklerin başında yerel yönetimler gelmektedir. İlçemizde ve bölgemizde CHP’li tüm belediyelerle eşgüdüm içinde olacağız. Yerel yönetimlerin politik ihtiyaçlarına cevap vermek için çaba harcayacağız.
http://saraygazetesi.com/gunaydi-manifestosunu-adim-adim-acikliyor/