Güngörmez Ortaokulu uluslararası projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Birçok ülke ile aynı dönemde öğrencilerin enformatikle ilgili yeteneklerini ölçen uluslararası Bilge Kunduz etkinliğine Güngörmez Ortaokulu da katıldı. Bilge Kunduz ile öğrenciler bilgisayar bilimini ve bilimsel düşünmeyi öğrenirken, aynı anda eğleniyor.

BİLGE KUNDUZ DÜŞÜNDÜRÜRKEN, EĞLENDİRİYOR
Birçok ülke ile aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yeteneklerini ölçen uluslararası enformatik ve bilgi işlemsel düşünme etkinliği Bilge Kunduz’a Güngörmez Ortaokulu da dahil oldu. Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir.
BİLGE KUNDUZ SADECE ÖĞRENCİLERE DEĞİL, TÜM İNSANLARA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR
Etkinlikteki, kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevler, enformatik konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Bu görevleri çözebilmek için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden-sonuç ilişkisi kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdır. Bilge Kunduz etkinliği, sadece genç öğrencilere değil, tüm insanlara ulaşmayı hedeflemektedir. Herkesin her türlü teknolojik cihaza sahip olduğu günümüzde, insanları enformatik konusunda bilinçlendirmek son derece önem teşkil etmektedir. Etkili teknoloji kullanımının yanı sıra bilimsel olarak insanların teknoloji deneyimlerini arttırmak bilişim konusunda çalışanların hedefi olmalıdır.
BİLGE KUNDUZ NEDİR?
Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş uluslararası bir etkinliktir. İlk uluslararası enformatik etkinliği, 2004 yılında Litvanya’da düzenlenmiş ve daha sonra hızla diğer ülkelere yayılmıştır. 2012 yılında 500.000’den fazla öğrenci etkinliğe katılmıştır. Başlangıcından bu yana, birçok Avrupa ülkesi etkinliğe katılmış ve hala da katılmaya devam etmektedir.
Etkinliğe katılan üye ülkeler arasında Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Estonya, Almanya, Hollanda, Polonya, Avusturya, Letonya, Slovakya, İtalya, Finlandiya, İsviçre, Fransa, Macaristan, Slovenya, Japonya, Belçika, Kanada, Kıbrıs, İsrail, İspanya, Bulgaristan, İsveç, Tayvan ve Avustralya yer almaktadır. Etkinliğe katılmayı planlayan ülkeler arasında ise Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Malezya, Meksika, Singapur, Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri yer almaktadır.
NEDEN BİLGE KUNDUZ?
Kunduz, kökeni Litvanya dilinde “Bebras” olan ve “kunduz” manasına gelen kelimenin Türkçe kullanımıdır. Uluslararası enformatik etkinlik fikri, öğrencilere enformatiği öğretme konusunda yapılan bir tartışma üzerine 2003 yılında Vilnius Üniversitesi’nden Prof. Dr. Valentina Dagiene tarafından ortaya atılmıştır. Kunduz’un etkinlik sembolü olarak seçilmesinin nedeni, kunduzların gerçek hayatta hedefine ulaşmak için yoğun çaba göstermeleri ve çalışkan olmalarıdır. Kunduz kelimesinin önüne eklenen “Bilge” kavramı kunduzların özelliklerini daha iyi ifade etmek amacıyla çalışma grubu tarafından eklenmiştir.