CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, “Istranca Dağları üzerinde bulunan ormanların gelişmesi için tıraşlama yönteminden vazgeçilmiştir. Tıraşlama uygulaması sayesinde geçimlerini temin eden orman köylülerimiz o günden bu güne büyük ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır” dedi.

Kayan’ın, ekonomik  cehennemi yaşayan Istranca Dağları Köylülerinin sorunlarının çözülmesi için komisyon kurulmasına ilişkin TBMM Başkanlığına sunduğu araştırma önergesi şöyle:

ISTRANCA KÖYLÜLERİNİN SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNDE2“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Yıldız Dağları (Istranca Dağları), Trakya’nın Karadeniz kıyılarına paralel olarak, İstanbul’dan Bulgaristan’a kadar yaklaşık 300 kilometrelik bir dağ zincirinden oluşur. Bu bölgede yaşamakta olan vatandaşlarımızın sorunların araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacı ile Anayasamızın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105.Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını; Arz ve teklif ederiz.

Gerekçe; Yıldız Dağları (Istranca Dağları) üzerinde bulunan ormanların gelişmesi için tıraşlama yönteminden vazgeçilmiştir.

‘Tıraşlama’ uygulaması sayesinde geçimlerini temin eden orman köylülerimiz o günden bu güne büyük ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Köylülerimizin gelir yöntemini ve kaynaklarını hesaplamadan yapılan bu uygulama, ormanlarda yaşamakta olan köylülerimizi ekonomik yönden bitirmiştir. Orman köylerimiz sürekli olarak göç vermektedir. Birçok köy 1-2 haneye, 700 haneli köyler 50 haneye kadar düşmüştür. Yine bu bölgede bulunan Demirköy ilçemizin nüfusu 7000 binden 3 bin 500’e düşmüştür. Ülkemizin bu cennet köşesinde ikamet eden insanlarımız ‘ekonomik cehennemi’ yaşamaktadır. Yıldız Dağları (Istranca Dağları) bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacı ile kurulmasını talep ettiğimiz Meclis Araştırma Komisyonu çalışmaları ile dağ köylerinde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını giderebileceğimizi düşünmekteyiz.”