Kapitalizm insanları en temel haklarından yoksun bırakmaya devam ediyor. Verilere göre dünyada 4 milyar insan en temel haklarından mahrum şekilde yaşamaya çalışıyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 45 SOSYAL KORUMA PROGRAMLARI KAPSAMINDA
Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 45’i en az bir sosyal koruma programının kapsamında. Bu oran Afrika’da yüzde 18, Asya ve Pasifik’te yüzde 39. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 29’u çocukluk, analık, işsizlik, iş kazası, meslek hastalıkları, yeti yitimi, yaşlılık ve sağlık alanlarındaki sosyal haklardan tam olarak yararlanabiliyor.
KIRSAL NÜFUSUN 56’SI, KENTSEL NÜFUSUN 22’Sİ SAĞLIK HAKLARINDAN YOKSUN
Dünyada çocukluk ve aile haklarından yararlanabilen çocukların oranı yüzde 35 (1.3 milyar çocuk kapsam dışında.) Analık haklarından yararlanabilenlerin oranı yüzde 41 (83 milyon anne kapsam dışında.) İşsizlik durumundaki haklardan yararlanabilenlerin oranı yüzde 22 (152 milyon işsiz kapsam dışında.) Yeti yitimi haklarından yararlanabilenlerin oranı yüzde 28 (yeti yitimlilerin çoğu hiçbir korumaya sahip değil.) Emeklilik haklarından yararlanabilenlerin oranı yüzde 68 (196 milyon yaşlının emekliliği yok.) Kırsal nüfusun yüzde 56’sı, kentsel nüfusun ise yüzde 22’si evrensel nitelikli sağlık hakkından yoksun.