Tekirdağ İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü-Tekirdağ Kurban Bayramı öncesinde Trakya’ya yapılacak canlı hayvan sevkleri hakkında duyuru yayınladı.

YAYINLANAN DUYURUDA ŞU İFADELER YER ALDI:

“Bilindiği üzere Trakya’nın Şap hastalığından aşılı arilik statüsü kazanması için Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde hastalık kontrol altına alınmış, 2007 yılı Kasım ayından itibaren de Trakya’da şap hastalığı görülmemiş ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı’nın (OIE) 2010 yılı Genel Kurulunda Trakya’nın Şap hastalığından aşılı ariliği kabul edilmiştir.”

kurbanlık sevkiKURALLAR BELİRLENDİ

“Bakanlığımızca elde edilen bu başarının kazanılması kadar sürdürülebilmesi de çok önemsenmektedir. Bu nedenle 2010/7, 2010/13 ve 2013/16 Nolu Genelgelerle Trakya’ya yapılabilecek şap hastalığına duyarlı canlı hayvan (Çift Tırnaklı Hayvanlar) sevkleri için kurallar belirlenmiş olup, söz konusu kurallar dışında Trakya’ya şap hastalığına duyarlı canlı hayvan sevkine izin verilmemektedir. Anadolu’dan Şap hastalığından ari bölge olan Trakya’ya Şap hastalığına duyarlı hayvan sevkleri OIE kuralları çerçevesinde yapılacaktır. Buna göre; 1- Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmamalıdır. 2- Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı veya en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır. 3- Hayvanların bulunduğu işletmenin 10 km çevresinde en az 3 aydır Şap hastalığı görülmemiş olmalıdır. 4- Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu süre sonunda bütün hayvanlar Şap virüsü varlığı yönünden teste tabi tutulmalı (Şap Enstitüsü Müdürlüğü) ve sonuçlar negatif olmalıdır. 5- Hayvanlar bulundukları işletmeden yüklemenin yapılacağı yere nakledilirken Şap hastalığı enfeksiyonuna maruz kalmamış olmalıdır. 6- Hayvanların sevkleri yetkilendirilmiş Resmi Veteriner Hekimler tarafından yapılacak ve sevk için Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu, Aşılama Serumlama Makbuzu, Dezenfeksiyon Belgesi ve Trakya’ya Hayvan Nakilleri Takip Formundan oluşan sevk belgeleri hazırlanacaktır. 7- Yukarıdaki şartları yerine getirerek Trakya’ya Şap hastalığına duyarlı canlı hayvan getirmiş olan hayvan sahipleri, 7 gün içerisinde belgeleriyle birlikte bağlı olduğu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirimde bulunarak, hayvanlarının Türkvette kendi işletmelerine naklini sağlayacaklardır.

CEZAİ FİYATLAR AÇIKLANDI

Trakya’nın Şap hastalığından aşılı arilik statüsünün korunabilmesinde hayvan hareketleri kontrolü önemli bir yer tutmaktadır. Yukarıda belirtilen şartlara uymaksızın belgesiz olarak Bölgemize şap hastalığına duyarlı hayvan sevk edilmesi durumunda “Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik”, “Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik” ve “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi” hükümleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda belgesiz olarak getirildiği tespit edilen canlı hayvanlar için sahiplerine hayvan başına sığır cinsi hayvanlar için 462 TL, koyun ve keçi türü hayvanlar için 73 TL, nakil vasıtası sahiplerine araç başına 1544 TL idari para cezası uygulanır ve hayvanlar tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en yakın kesimhanede kestirilir.

ŞAP HASTALIĞINDAN AŞILI ARİLİK STATÜSÜNÜN KORUNMA

Hayvan hareketleri tüm yıl boyunca devam etmekle birlikte özellikle Kurban Bayramı dönemlerinde yoğunlaşmaktadır. Bölgemizin Şap hastalığından aşılı arilik statüsünün korunması için İl/İlçe Müdürlüklerimiz personelleri tarafından denetimler yapılmakta ve konu hakkında gelen ihbarlar vakit kaybetmeksizin değerlendirilmektedir. Ayrıca, vatandaşlarımızın da kurbanlık hayvan alımlarında, aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi Kurban Bayramı süresinde mağduriyet yaşamalarını önleyecektir.

MADDELER BELİRTİLDİ

a) Veteriner Sağlık Raporu ile büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi olmayan, b) Küpesi bulunmayan, c) Çok zayıf olan, d) Gebe olan, e) Yeni doğum yapmış olan, f) Yüksek ateşi olan, g) Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, h) Kılları karışık ve mat halde olan, i) Bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, j) Salya ve gözde akıntısı bulunan, k) Pis kokulu ishali olan, l) Öksürük, nefes darlığı, pis kokulu burun akıntısı olan m) Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan, n) Yara, şişlik ve ödemi olan, o) Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı olan, hayvanların kurban olarak satın alınmaması gerekmektedir.

İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDEN BİLGİ ALINABİLİR

Yetiştiricilerimizin mağdur olmamaları için yukarıda belirtilen şartları yerine getirmeleri, tereddüt oluşan konularda bağlı bulundukları İl/İlçe Müdürlüğünden bilgi almaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”