Danıştay, öğretmenlere verilen ek ders ücretinin kaldırılmasına dair yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurdu.

Bakanlar Kurulu’nun yaptığı değişikliği Danıştay’a taşıyan Eğitim İş, konuyla ilgili açıklama yaptı. Eğitim iş Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Eren yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu’nun öğretmenlerle ilgili yaptığı değişikliğin sonucu şöyle anlatıldı:

“Bakanlar Kurulu kararı ile 2017 -2018 Eğitim Öğretim yılında Ek derslerle ilgili karar değiştirilerek, İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Kapsamında Koordinatör Öğretmenlere verilen Ek dersinde maaş kapsamında sayılması sağlanmıştı. Bunda ki amaç 20 saat maaşı dolduramayan Meslek Öğretmenine koordinatörlük adı altında ek ders verilmesinin önüne geçilmesiydi.

Danıştay 11. Dairesi sendikamızın başvuru gerekçelerine haklı bulmuştur; Kararda; ‘…İçeriği öğretmen – öğrenci bütünlüğünde yapılan yüz yüze eğitim ile işletmelerdeki mesleki eğitim ve staj kapsamında yapılan derslerin niteliklerinin farklı olduğu, Koordinatör öğretmenlere bu yaptıkları görevin maaş kapsamında sayılarak, diğer öğretmenlere nazaran fazladan masraf (Ulaşım) emek ve zaman harcamalarına neden olduğu, verilen emeğin ücretlendirilmeyerek ek ders kapsamından çıkarılıp yüz yüze eğitim kapsamına alınmasının Anayasa’da yer alan eşitlik ve ücrette adaletin sağlanması ilkelerine aykırı olduğu’ gerekçesiyle yapılan değişikliklerin yürütmesini durdurmuştur.

Bu karar gereği işletmelerde yapılan görevler aylık karşılığı değerlendirilmeyecek daha önce olduğu gibi maaş karşılığı doldurup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders karşılığı sayılacaktır. Bugüne kadar alınmayan ücretlerle ilgili Sendikamız Hukuk Bürosu çalışma yaparak öğretmenleri bilgilendirecektir.”