Saray Belediye Meclisi Kasım ayı 2. Oturumu dün saat 10.30’da Saray Kent Konseyi Kültür Evi’nde gerçekleşti. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban başkanlığında toplanan Meclis, ilk oturumda komisyonlara havale edilen maddeleri karara bağladı.

BAĞCI RESMEN AK PARTİ’YE GEÇTİ
Saray Belediye Meclisi Kasım ayı 2. Oturumu dün saat 10.30’da Saray Kent Konseyi Kültür Evi’nde gerçekleşti. Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban başkanlığında toplanan Meclis, ilk oturumda komisyonlara havale edilen maddeleri görüştü. Ak Parti grubu ek gündem maddesi olarak Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Bağcı’nın resmi olarak 6.11.2018 tarihinde Ak Parti’ye üye olduğu için komisyon seçimlerinin yenilenmesi talebinde bulundu. Meclis, talebin belediye kanununa uygunluğunun araştırılması için konunun Aralık ayında görüşülmesine karar verdi.
İMAR KOMİSYONU KARARLARI ONAYLANDI
Büyükyoncalı 805 nolu parsel 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi için Saray Belediye Meclisinin 8.3.2018 tarih ve 74 sayılı kararının devamına oy birliği ile kabul edildi. Büyükyoncalı 615 parsel 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi için Saray Belediye Meclisinin 13.7.2018 tarih ve 169 sayılı kararının devamı oy birliği ile kabul edildi. Büyükyoncalı 615 parsel 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği için Saray Belediye Meclisinin 13.7.2017 tarih ve 166 sayılı kararının devamı oy birliği ile kabul edildi. Otopark yerlerinin belirlenmesi için daha ayrıntılı olarak incelemenin devamı oy birliğiyle kabul edildi. Pazarcık Mahallesi 56 ada 14 nolu parsel üzerinde kamulaştırma yapılmadan park yapıldığından dolayı uğranılan zarara karşılık aynı emsalde yerle takas talep edilmektedir. Kıymet takdiri yapılması sonrasında konunun Mecliste görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
TAŞINMAZ SATIŞLARI İÇİN ENCÜMENE OY ÇOKLUĞUYLA YETKİ VERİLDİ
Mülkiyeti belediyeye ait Edirköy Mahallesi 1194 parselin satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi ve İmar Komisyonu Üyesi Serdar Sezen’in ret oyu ile oy çokluğuyla uygun bulundu. Mülkiyeti belediyeye ait Pazarcık Mahallesi 172 ada 17 nolu parselin satışı hususunda Belediye Encümenine yetki verilmesi İmar Komisyonu Üyesi Serdar Sezen’in ret oyu ile oy çokluğuyla uygun bulundu. İmar Komisyonun taşınmaz satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi kararına Ak Parti grubu ret verdi
GELİR TARİFELERİ KALEM ARTIŞLARI OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI
Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2019 yılı Mali Gelir tarifeleri görüşüldü. 2018 yılına ait uygulanan gelir tarifelerinde %10 oranında artış yapıldı. Gelir tarifelerindeki kalem artışları Ak Parti grubunun ret oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.