Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre Tekirdağ 2017 Gayrisafi Yurt İçi Hasılası 46 milyar 964 milyon TL ve %1,5 pay ile 12. sırada yer aldı. Tekirdağ kişi başına GSYH’de 2017 yılında 47 bin 479 TL ile Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, İl bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2015- 2017 istatistiklerinden yararlanarak ‘Tekirdağ İl bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ konusunda bir basın bülteni hazırladı. Bu basın bültenine göre Tekirdağ 2017 Gayrisafi Yurt İçi Hasılası 46 milyar 964 milyon TL ve yüzde 1.5 pay ile 12.sırada yer aldı. İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2017 yılında Ülkemizde toplam GSYH 3 trilyon 106 milyar 536 milyon TL olarak hesaplandı. Tekirdağ 46 milyar 964 milyon TL ve %1,5 pay ile 12. sırada yer aldı. İstanbul 970 milyar 189 milyon TL ile en yüksek GSYH’ye ulaştı ve toplam GSYH’den %31,2 pay aldı. İstanbul’u, 280 milyar 581 milyon TL ve %9,0 pay ile Ankara, 191 milyar 468 milyon TL ve %6,2 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 2 milyar 787 milyon TL ile Tunceli, 2 milyar 276 milyon TL ile Ardahan ve 1 milyar 812 milyon TL ile Bayburt yer aldı. GSYH’den en yüksek payı alan ilk üç il, (İstanbul, Ankara, İzmir) 2017 yılında toplam GSYH’nin %46,4’ünü oluşturdu.
TEKİRDAĞ KİŞİ BAŞI GSYH’DE TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLDU
Tekirdağ kişi başına GSYH’de 2017 yılında 47 bin 479 TL ile 4. sırada yer almıştır. Türkiye’de 2017 yılı kişi başına GSYH 38 bin 680 TL olarak gerçekleşti. İstanbul 65 bin 41 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 64 bin 659 TL ile Kocaeli ve 52 bin TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, son üç sırada ise 14 bin 185 TL ile Şanlıurfa, 14 bin 80 TL ile Van ve 12 bin 729 TL ile Ağrı yer aldı. Kişi başına GSYH, 2017 yılında on il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

İL BAZINDA KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA EN YÜKSEK ON İL, 2015-2017
İstatistiki bölge birimleri sınıflaması (3. Düzey) Kişi başına GSYH (TL) Kişi başına GSYH ($)
2015 2016 2017   2015 2016 2017
TR Türkiye 29 899 32 904 38 680   11 019 10 883 10 602
TR100 İstanbul  49 773  54 933 65 041  18 343  18 169  17 827
TR421 Kocaeli  48 806  53 267 64 659  17 987  17 618  17 723
TR510 Ankara  40 679  45 247 52 000  14 992  14 965  14 253
TR211 Tekirdağ 36 414  40 083 47 479  13 420  13 257  13 014
TR310 İzmir 34 261  37 817 45 034  12 626  12 508  12 344
TR411 Bursa 33 501  36 780 43 707 12 346 12 165  11 980
TR413 Bilecik 35 508  38 274 43 230  13 086  12 659  11 849
TR425 Yalova 32 277  35 880 42 117  11 895  11 867  11 544
TR412 Eskişehir  32 084  35 207 40 639  11 824  11 644  11 139
TR424 Bolu 33 600  35 413 40 202  12 383  11 713  11 019