Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, 2015” istatistikleri konusunda Tekirdağ iline özel bir bülten hazırladı. Bu rapor göre Tekirdağ’da 3 bin 796 çocuk güvenlik birimine gelmiş ya da getirilmiş olduğu görüldü. Açıklanan rakamın ne olduğunun önemi olmaksızın Dünya’nın her neresinde olursa olsun Tekirdağ içinde geçerli olan çocuğa karşı şiddetin bilançosu açıklanmış oldu. Ramazan FİŞEK – Saray Gazetesi

tekirdağın utanç tablosu açıklandı2%67’SİNİN ERKEK, %33’ÜNÜN KIZ

Tekirdağ’da bir şekilde karakola ya da emniyet birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2015 yılında 2014 yılına göre %4,8 oranında artarak 3 bin 796 olmuştur. Çocukların %60,6’sının 15-17 yaş grubunda, %27,4’ünün 12-14 yaş grubunda ve %12’sinin ise 11 yaş ve altı çocuklar olduğu görüldü. Yine çocukların %67’sinin erkek, %33’ünün kız oldukları tespit edilmiştir.

“EN ÇOK SUÇA SÜRÜKLENME SEBEBİYLE”

Tekirdağ’da güvenlik birimlerine 2015 yılında gelen veya getirilen 3 bin 796 çocuğun %45’’inin kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası (suça sürüklenme) ile, %38,2’sinin mağdur, %9,5’inin kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan), %5’inin bilgisine başvurma, ve %2,4’ünün ise bu nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı geldikleri ya da getirildikleri görüldü.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR EN ÇOK YARALAMA OLAYLARINA KARIŞTI

Tekirdağ ilinde suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine bin 707 çocuk getirildi. Bu çocukların %35,4’ü yaralama, %32,9’u hırsızlık, %7’si uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, %3,7’si mala zarar verme %2,8’i cinsel suçlar, %2,8’i tehdit, %2,3’ü hakaret ve %2,1’i ise sahtecilik suçu ile isnat edilerek güvenlik birimlerine getirildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN HER 5 ÇOCUKTAN 2’Sİ BAĞIMLILIK YAPAN MADDE KULLANDI Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen bin 707 çocuğun 688’inin bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların %75’ini 15-17 yaş grubu, %24’ünü 12-14 yaş grubu ve %1’ini ise 11 yaş ve altı çocuklar oluşturdu. Çocukların %70,1’inin sigara, %9,2’sinin sigara ve alkol, %3,9’unun bonzai, %2,8’inin sigara ve esrar, %1,9’unun alkol, %1,7’sinin sigara, alkol ve hap, %1,6’sının sigara ve hap ve %1,5’inin ise esrar kullandığı görüldü.

SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLAR EN ÇOK YARALAMA SUÇUNDAN MAĞDUR OLDU

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen bin 253 çocuğun %61,9’u yaralama, %15,6’sı cinsel suçlar ve %5,9’u aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların %3,3’ü kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, %3,2’si tehdit ve %1,9’u da hırsızlık suçu mağduru oldu.