Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Trakya’yı tehdit eden, Çerkezköy’de kurulması planlanan Termik Santral girişimine karşı imza kampanyası başlattı. Sendikaların da destek verdiği kampanya dört gün boyunca devam edecek.

“EMEK MÜCADELESİYLE ÇEVRE MÜCADELESİ BİR BÜTÜNDÜR!”
UMUT-SEN Çerkezköy temsilciliği ve DİSK/GÜVENLİK-SEN İşçi Meclisleri üyelerinin de destek verdiği kampanyayla ilgili Güvenlik-Sen üyesi Uluç Gavazoğlu şunları söyledi: ‘Bizler nasıl ki işten atılmalara, güvencesizleştirmelere karşı direniyorsak çevrenin rant alanı haline getirilmesine de direnmek zorundayız. Trakya sanayi bölgesi olarak zaten bir yığın çevre sorunuyla yüzyüze, bu sorunlar hâlihazırda çözüm beklerken yeni sorunlara yol açacak bir girişimi kabul etmiyoruz. Emek mücadelesiyle çevre mücadelesi bir bütündür. DİSK üyesi mücadeleci işçiler olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Termik santral ile Trakya halkının bir çevre felaketiyle daha yüz yüze kalmasına izin vermeyeceğiz.
“MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”
Kampanya aktivistlerinden Demir Işık Dahi, “Çevre mücadelesiyle taşeron sistemine karşı verdiğimiz mücadeleyi bir ve aynı görüyoruz. On yıllardır Trakya rant uğruna çevre felaketiyle karşı karşıya bırakılmakta. Bölgemizde sanayi atıkları kontrolsüz bir şekilde doğaya atılmakta. Bununla mücadele etmesi gereken siyasi iktidar termik santral vb. projelerle çevre sorununu daha da büyütmekte. Yüzbinlerce işçinin yaşadığı bu havzada maalesef güvencesiz çalışmaya mahkum edilen işçiler tepki göstermekten imtina etmekte. Tepki göstermeyelim diye taşerona mahkum edildik. Bizler rant için çevrenin katledilmesine de, taşeron sistemine de karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.” dedi.
İTİRAZ DİLEKÇELERİ İMZALANDI
Çerkezköy de kurulması planlanan kömürlü termik santralin yeni plan değişikliğine karşı itiraz dilekçelerini Çerkezköy halkı ilgiyle karşıladı.