Türkiye’de çocuk olmanın bedeli korkunç. Bebek ölüm hızı binde 12. 2016’da zorla evlendirilen kız çocuğu 27 bin 637. Çocuğa cinsel istismarda dünya üçüncüsüyüz. 15-17 yaş grubunda 700 binden fazla çocuk çalıştırılıyor. Çocukların yüzde 25,3’ü yoksul…

Birleşmiş Milletler 20 Kasım’ı Dünya Çocuk Hakları Günü olarak değerlendiriyor.
NÜFUSUMUZUN ÜÇTE BİRİNİ ÇOÇUKLAR OLUŞTURUYOR
soL Haber Portalı’nın haberine göre, TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 29’unu 0-17 yaş arasındaki çocuklar oluşturuyor. Neredeyse ülke nüfusunun üçte birini oluşturan çocuklarımız ne durumda?
İşte Türkiye’de çocuk olmanın bedeli:
Bebek ölüm hızımız binde 12. gelirimize göre beklenen binde 7. üzerlerine yıkılan sosyoekonomik sorunlar nedeniyle bebeklerimiz hiç yoktan hayatlarını kaybediyor.
Örgün eğitime katılım bakımından kız ve erkekler arasında hâlâ fark var: Kızlarda yüzde 48,3, erkeklerde yüzde 51,7. Tabi bu kağıt üzerindeki durum. Ülkenin kim bilir nerelerinde kız çocuklarının üzerine hiç bilmediğimiz kim bilir ne felaketler yıkılıyor.
Eğitimde ailelerin en fazla derecede yaşadığı sorun eğitim masrafı. Bu, kamu okullarında yüzde 37,1, özel okullarda ise yüzde 58,8 oranıyla ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki sorun kamu okullarında eğitim araçlarının niteliksizliği (yüzde 27,6), özel okullarda okula ulaşım ve servis sorunları (yüzde 21,6) olarak ortaya çıkıyor.
Çocuklarımız, bunca masrafa ve sınav stresine rağmen anlaşılan eğitim de alamıyor. OECD’nin gerçekleştirdiği öğrenci performansı değerlendirme sistemine (PISA) göre eğitimdeki başarımız son derece düşük: 2016’da 72 ülke arasında 50. sıradayız. Öğrencilerimizin yalnızca yüzde 0,3’ü fen bilimlerinde yüksek puan alabiliyor.
16-17 yaş arasında evlendirilen kız çocuklarının oranı (resmi istatistiklere göre) yüzde 4,6. 2016’da 27 bin 637 kız çocuğu evlendirildi, 15 yaşından küçük 234, 15-17 yaş arasında ise 6 bin 396 kız çocuğu anne oldu. Diyarbakır Barosu’na göre ise her yüz evliliğin 18’i çocuk evliliği.
Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneğinin Çocuk İstismarı Raporu’na (2016) göre son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 arttı. Sayı bu dönem boyunca 300 bini geçti. Çocuk istismarında dünya üçüncüsü olduğumuz bildiriliyor.
Daha vahim olanı ise “Bir yaşındaki çocukla evlenilebilir” diye fetva veren, dediklerini İslam’a referansla anlamlandıran din adamlarının türemiş, mahkemelerin bu sapıklığı düşünce özgürlüğü sınıfına sokmuş ve eleştirenlere de ceza yağdırıyor olması.
15-17 yaş arasındaki çocuklarda iş gücüne katılım oranı yüzde 20,8 (erkeklerde yüzde 27,8 olmak üzere). Bu yaş grubunda 708 bin çocuğumuz çalışıyor. Ancak DİSK çocuk işçi sayısını yaklaşık 2 milyon olarak veriyor ve 15-17 yaş arasında çalışan çocukların yüzde 80’inin kayıt dışı olduğunu bildiriyor.
Çocuklarımızın yüzde 25,3’ü yoksul. Bu bakımdan AB coğrafyasında birinciyiz.