CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “doğum borçlanması” hakkının, sigorta başlangıç tarihine bakılmaksızın bütün kadınlara verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Yüceer, kanun teklifinin yasalaşması halinde doğum yaptıktan sonra sigortalı olan kadınların ilgili süreleri borçlanmasında yaşanan mağduriyetin giderileceğini söyledi.

KADINLAR EKONOMİK HAYATTA EŞİTSİZ KONUMDA
CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, sigortalı olduktan sonra kadına verilen “doğum borçlanması” hakkının, sigortalılık başlangıcından önce doğum yapan kadınlara da verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunan Yüceer, kadınların sosyal ve siyasi alanda olduğu gibi ekonomik hayatta da eşitsiz konumda olduğunu belirtti.
DEVLETİN GÖREVİ ÇÖZÜM ÜRETME
Yüceer, Devletin görevinin kadınların çalışma ortamlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istihdam yaratmak, ekonomik hayata daha etkin katılabilmelerini sağlamak olduğunu kaydetti. Kadının çalışma hayatına katılımında yerinde ve doğru politikaların geliştirilmesinin önemine işaret eden Yüceer, “3 yıl önce sadece SSK kapsamında çalışan kadın sigortalılar doğum borçlanması yapabiliyorken, yapılan değişiklikle doğum borçlanması hakkı Bağ-Kur kapsamında ve Emekli Sandığı kapsamında çalışan kadın sigortalılara da verilmiştir. Ancak bu haktan sigortalı değilken doğum yapan kadınlar mahrum bırakılmıştır” dedi.
KADINLAR BU HAKTAN YARARLANAMIYOR
Yüceer, doğumdan önce sigortalı olan kadınların doğum borçlanmasından yararlanıp 6 yıl erken emekli olabiliyorken, doğum sonrası iş hayatına atılıp sigortalı olan kadınların önceki doğumları için bu haktan yararlanamadığını söyledi.  Yüceer, kadın çalışanların doğum nedeniyle iş hayatından uzak kaldığına,  bu nedenle de emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlandığına dikkat çekti.
HAKKANİYETLE BAĞDAŞMIYOR
Yüceer, “İşe alımlarda bile küçük çocuğu olan kadınların tercih edilmediği ülkemizde birçok kadın bu nedenle çocuk sahibi olduktan sonra çalışmayı tercih etmektedir. Oysa erkekler, askere gitmeden önce sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın askerlik sürelerini borçlanabilmektedir. Mevcut hukuksal düzenlemeye göre sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlar ve sigortalı olmadan askerlik görevini yerine getiren erkekler ilgili süreleri borçlanabiliyorken; iş hayatına çocuğunu doğurduktan sonra başlayan kadınların önceki doğumları için borçlanma hakkından yararlanamaması hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Bu durum Anayasamızın 10 uncu maddesinde yer alan eşitlik ilkesine aykırıdır” dedi.
EŞİTSİZLİK KALKACAK
CHP’li Yüceer vermiş olduğu kanun teklifinin yasalaşması halinde doğum yaptıktan sonra sigortalı olan kadınların ilgili süreleri borçlanmasında yaşadıkları mağduriyetin giderilmiş olacağını hem de borçlanma konusunda kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılacağını kaydetti.