CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Trakya’ya kurulması planlanan termik santralleri meclis gündemine taşıdı. Termik santrallerin kurulu olduğu bölgelerde kanser görülme sıklığının belirgin bir biçimde artış gösterdiğine dikkat çeken Yüceer, termik santrallerin tarım ve hayvancılığı da olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

Kübra YAVUZ-Saray Gazetesi

MECLIS GENEL KURULU YEMIN TORENI ICIN TOPLANDI. TEKIRDAG CHP MILLETVEKILI CANDAN YUCEER YEMIN ETTI. (RIZA OZEL / ANKARA)

5 İLÇEYE TERMİK SANTRAL

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Trakya’ya kurulması planlanan termik santrallerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi için Meclis araştırması istedi. TBMM Başkanlığına önerge veren Yüceer, 2010 yılında Tekirdağ Belediyesi ve İl Genel Meclisi tarafından onaylanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen 1/25 000 ve 1/100 000 bin ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’nda Tekirdağ bölgesinde yer alamayacak yasaklı sanayi türleri arasında “kömüre dayalı termik santraller” bulunmasına rağmen, Bakanlığın kömüre dayalı termik santraller için, plan değişikliğine ‘enerji depolama ve üretim alanları hariç’ ibaresi ekleyerek, santral yapılmasının önünü açtığını belirtti. Bunun kabul edilemez oluğunu bildiren Yüceer, Saray’a, Malkara’ya, Şarköy’e, Marmara Ereğlisi’ne, Ergene’ye termik santral kurulması için başvuruda bulunulduğunu ve bu başvuruların kabul edildiğini hatırlattı.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Termik santrallerin zararlarını anlatan Yüceer, “Termik santrallerin atmosfere yaydıkları zehirli gazlar, kül ve ağır metal tozları nedeniyle çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkiledikleri, astım, kronik akciğer hastalıkları ve kansere neden oldukları bilinmektedir” dedi. Yüceer, iklim değişikliğine bağlı toplumsal maliyetler ve hava kirliliğine bağlı insan sağlığı konularında yeterli incelemeler yapılmadan, uzun vadeli etkileri bilinmeden Trakya bölgesinde beş yeni santral kurulmak istenmesinin bölgede yaşayan yurttaşları tedirgin ettiğini kaydetti. Yüceer, kömür yakıtlı termik santrallerin yaktıkları linyit kömürü nedeniyle atmosfere kükürt dioksit, hidrojen sülfür, azot monoksit, azot dioksit, karbon dioksit gibi zehirli gazlar saldığına, asit yağmurlarına neden olduğuna, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

KANSER GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

Termik santralde yakılan kömür sonucu atılan gazlarla oluşan kirli havanın rüzgâr aracılığıyla kent merkezlerine kadar yayıldığını kaydeden Yüceer şöyle devam etti:” Termik santrallerin kurulu olduğu bölgelerde kanser görülme sıklığının belirgin bir biçimde artış göstermekte olduğu bilinmektedir. Genel olarak kömür yakıtlı veya doğalgaz yakıtlı olsun tüm termik santrallerin insan sağlığını olumsuz etkilemesinin yanında çevre üzerinde yarattığı tahribat önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarım alanlarına verdiği zararın yanında su kaynaklarını kirletmesi, doğal bitki ve hayvan varlığına verdiği zararlar, küresel ısınma ve bunun yarattığı iklim değişikliğine bağlı ağır toplumsal ve çevresel yıkım termik santrallerin neden olduğu başlıca sorunlardır.

“TARIM VE HAYVANCILIĞA DARBE VURACAKTIR”

CHP’li Yüceer, iklim değişikliğine bağlı toplumsal maliyetler ve hava kirliliğine bağlı insan sağlığı konularında yeterli incelemeler yapılmadan, uzun vadeli etkileri bilinmeden bu santrallerin kurulmasının bölge ekonomisinde önemli rol oynayan tarım ve hayvancılığı da darbe vuracağını kaydetti.